Občinske ceste

Občina Krško bo ponovila javno naročilo za gradnjo peš in kolesarskega mostu čez Savo

Foto: Ponting

Edina prispela ponudba, skupna ponudba družb Adriaplan d.o.o. in Petrič d.o.o. v višini dobrih sedem milijonov EUR, presega zagotovljena sredstva naročnika. Most, ki bo v dolžini 109,5 metra, povezal staro mestno jedro Krškega z njegovim zahodnim delom na levem bregu Save so projektirali v družbi Ponting.

Brv je zasnovana kot ločna konstrukcija, ki prečka reko Savo v enem razponu. Zaradi asimetrije pogojev premoščanja je tudi sama konstrukcija zasnovana v tem smislu; na desnem bregu, kjer je temelj že izveden ter definirana osnovna geometrija ločne konstrukcije, lok sestavljata dva ločena prereza. Ta se na temenu združita v enovit prerez, ki se nadaljuje do levega brega. Geometrija prekladne gredne konstrukcije pa je zasnovana na način, da na desnem bregu poteka med razcepljenima lokoma, na levem bregu pa se konstrukcija razširi ter umakne ločni konstrukciji, hkrati pa nakaže smeri navezave na večnamensko pot, ki poteka vzporedno z reko Savo.

Katere so še drugi zbrani izvajalci za delana občinskih cestah ?

OBČINA BREŽICE
Obnova odseka LC 024063 Velike Malence Dolenja Pirošica
Datum objave: 24.6. 2021
Izvajalec: Asfalt Kovač d.o.o.
Vrednost: 249.073,81 EUR z DDV

OBČINA BRASLOVČE
Rekonstrukcija občinske ceste JP 990301 z dogradnjo površin za pešce in kolesarje v občini Braslovče

Datum objave: 24.6. 2021
Izvajalec: zavrnitev vseh ponudbe, ker presegajo zagotovljena sredstva naročnika

OBČINA VIPAVA
Ureditev lokalne ceste Zemono Vipava
Datum objave: 28.6. 2021
Postopek vrnjen v fazo obravnave ponudb

OBČINA GRAD
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Kovačevcih
Datum objave: 28.6. 2021
Izvajalec: Pomgrad – CP d.d.
Vrednost: 121.592,31 EUR z DDV

OBČINA ŠENTRUPERT
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 425332 ŠENTRUPERT ZALOKA OD KRIŽIŠČA Z JP 927655 DO PESKOKOPA
Datum objave: 28.6. 2021
Izvajalec: KOP Brežice d.d.
Vrednost: 213.069,18 EUR z DDV

MESTNA OBČINA VELENJE
Sanacija plazu Šteharnik – Podkraj JP 950751

Datum objave: 29.6. 2021
Izvajalec: NIZKE GRADNJE KLADNIK ANTON S.P.
Vrednost: 221.689,46 EUR z DDV

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO
»Gradnja cestne infrastrukture v letu 2021«
Datum objave: 28.6. 2021
Izvajalec: naročilo ni oddano

MESTNA OBČINA KOPER
Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od “Placa” do nogometnega igrišča, 2.faza
Datum objave: 28.6. 2021
Izvajalec: FINALI gradbeništvo in storitve d.o.o.
Vrednost: 193.796,10 EUR z DDV

OBČINA VIDEM
Plaz Repišče – Zgornji Leskovec
Datum objave: 23.6. 2021
Izvajalec: H.S. nizke gradnje d.o.o.
Vrednost: 155.414,17 EUR brez DDV

OBČINA ŠENTJUR
Sanacija plazov na LC 396101 Planina – Šentvid pri Planini in JP 896901 Jelše – Planinska vas, ID 1172525

Datum objave: 23.6. 2021
Izvajalec: GIC GRADNJE d.o.o.
Vrednost: 675.648,91 EUR z DDV

OBČINA KRŠKO
IZGRADNJA PEŠ MOSTU PREKO REKE SAVE V KRŠKEM
Datum objave: 23.6. 2021
Skupna ponudba Adriaplan d.o.o. in Petrič d.o.o.se zavrne, ker presega sredstva naročnika
Vrednost: 7.292.067,08 EUR z DDV

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
»Vzdrževanje občinskih cest in izvajanje zimske službe v Občini Lovrenc na Pohorju v letih 2021 -2023«

Datum objave: 23.6. 2021
Izvajalec: GORAZD HODNIK s.p.
Vrednost: 41.834,51 EUR brez DDV

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Dobava in namestitev urbane opreme, nakup e-koles ter vodne opreme za operacijo Naša Drava
Datum objave: 23.6. 2021
Izvajalec: Atriva d.o.o.
Vrednost: 107.919,68 EUR z DDV

OBČINA JESENICE
Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture faza 2

Datum objave: 23.6. 2021
Izvajalec: Inkaing d.o.o.
Vrednost: 229.668,40 EUR brez DDV

OBČINA TREBNJE
Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev LC 425 052 odsek Trebnje – grad (most čez Temenico in železnico)
Datum objave: 23.6. 2021
Izvajalec: SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vrednost: 75.470,00 EUR brez DDV

OBČINA KRŠKO
Izgradnja nadomestnega mostu čez potok Brestanica na Gorici pri Raztezu, na JP1 št. 691751 Koprivnica Jerič dol
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: UB PROJEKT, d.o.o.
Vrednost: 171.472,21 EUR brez DDV

OBČINA KUNGOTA
Most Gradiška 2
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: UB PROJEKT, d.o.o.
Vrednost: 378.300,11 EUR Z DDV

OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Modernizacija ceste JP884511 Šolska ulica
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: VOC CELJE, d.o.o.
Vrednost: 167.454,22 EUR brez DDV

OBČINA KRŠKO
Gradnja ceste in pločnika Stolovnik: naselje Gorica
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: ZELKOM, storitveno podjetje, d.o.o.
Vrednost: 420.872,20 EUR brez DDV

OBČINA RAČE-FRAM
Obnova 6 odsekov občinskih cest – 2021
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Vrednost: 395.956,33 EUR brez DDV

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki