Politika zasebnosti

Splošno

Pri uporabi spletne strani in storitev na spletni strani se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s temi pogoji.

Lastnik storitve kot upravljavec podatkov posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij in osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in temi pogoji.

Spletno stran slovenskeceste.si lahko obiščete brez registracije. Registracija je potrebna le, če uporabljate kakršno koli storitev, ki potrebuje prijavo, ali se naročite na obveščanje.

Ob obisku spletne strani (tudi ob obisku brez prijave) si lastnik storitev pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen sta prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje do uporabnikov prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na https://slovenskeceste/nastavitve-piskotkov.

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Vladimira Šalej, www.slovenskeceste.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na naslovu Vladimira Šalej, Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte info@slovenskeceste.si.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec – lastnik storitve obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

– za zagotavljanje, izvajanje in uporabo storitev – kjer je za zagotavljanje storitev oziroma  v skladu s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje pogodbe.

Če nam uporabnik poda soglasje, bo lastnik storitve podatke obdeloval tudi za namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Upravljavec zbira soglasja:  

– za pošiljanje elektronskega novičnika, pri čemer bo lastnik uporabnike storitve obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo, ter produktih partnerjev portala, pri čemer obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova.

– za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih partnerjev in podpornikov portala. ki oglašujejo na spletnih strani, ali produktih lastnika storitev, bodisi za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino

– za druge namene, navedene v soglasju.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Vladimira Šalej, Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@slovenskeceste.si.

Ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja prenehamo obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih ne obdelujemo za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Zakoniti interes

Podlaga za obdelavo podatkov je lahko tudi zakoniti interes, s katerim upravljavec zasleduje  poslovne interese družbe ali tretjih oseb. Upravljavec bo osebne podatke obdeloval na podlagi zakonitega interesa za namene, opredeljene v teh pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa obdelujemo le podatke, potrebne za doseganje namena, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Osebne podatke uporabnikov obdelujemo na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Analize

Stremimo k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato imamo zakoniti interes, da spremljamo izvajanje storitev v okviru svojega spletnega portala slovenskeceste.si in analiziramo uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev, izboljšanje priprave vsebin in aktivnosti v okviru spletnega portala Siol.  Pri tem obdelujemo podatke o uporabniku, uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. Pri tem ne obdelujemo lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki prej niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Vrste podatkov

Lastnik storitve obdeluje naslednje osebne podatke:

– ob uporabi spletne strani brez prijave se o uporabi spletne strani zbirajo piškotki – v skladu s pravili o uporabi piškotkov – https://slovenskeceste/nastavitve-piskotkov

– s prijavo na slovenskeceste.si za namen komentiranja o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, nadimek, elektronski naslov, IP-številko, uporabniško ime (username), status (aktiven – prijavljen ali neaktiven), datum prve prijave in datum zadnje prijave.

– s prijavo v nagradno igro o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, letnico rojstva, regijo, spol, elektronski naslov, IP-številko, datum prijave v nagradno igro, naziv nagradne igre, čas sodelovanja v nagradni igri, morebitna soglasja za obdelavo podatkov, druge podatke, zahtevane ob prijavi v posamezno nagradno igro.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od posameznika ali na podlagi odobritve posameznika iz prijave prek Facebookovega računa.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Piškotki in podatki, vsebovani v piškotkih, se hranijo v skladu s pravili o uporabi piškotkov.

Če je uporabnik podal komentar, bo upravljavec po prejemu preklica podatke o uporabniku hranil zaradi vodenja evidence identitet komentatorjev, potrebne zaradi varovanja upravljavca pred morebitnimi pravnimi zahtevki komentatorja ali tretjih oseb še 5 let od objave zadnjega komentarja.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Vladimira Šalej, dobavitelji IT-storitev in uradni organi.

Če je tako navedeno pri posamezni storitvi ali v soglasju, ki ga poda posameznik, so uporabniki lahko tudi partnerji spletne strani,

Preden Vladimira Šalej dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Poslovni partnerji lastnika storitve imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od lastnika storitev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih lastnik storitve o uporabniku obdeluje,

– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje lastnik storitve, niso pravilni,

– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da lastnik storitve preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali lastniku storitve.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da lastniku storitve slovenskeceste.si posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

– na e-naslov: info@slovenskeceste.si,

– na poštni naslov: Vladimira Šalej, Mesaska cesta 40, 1000 Ljubljana

– se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki lastniku storitve sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Lastnik storitve bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da lastnik storitve pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Vladimira Šalej, Mesaska cesta 40, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov vladka.salej@gmail.com.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Prihajajoči dogodki