Foto: Unsplash

Nove tehnologije za lažje delo zimskih služb

Cestnovremenski informacijski sistemi, merilci temperature in stanja cestišča na vozilih zimske službe, avtomatizirano prilagajanje količine posipnih materialov, je le nekaj novih tehnologij, ki olajšujejo delo zimskim službam.  Cestnovremenski informacijski sistem tudi na

Več
Foto: Radio Robin

So krožna križišča še moderna?

V občini Ajdovščina so opravili prometno študijo ureditve križišča na ajdovski obvoznici. Posledica le-te je projektna dokumentacija, ki ne predvideva gradnje krožišča, kot je bilo sprva predvideno, pač pa rekonstrukcijo obstoječega semaforiziranega

Več