Ženske v gradbeništvu

Bistro Švicarija Pod turnom 4,Ljubljana

Dogodek Ženske v gradbeništvu ni namenjen samo ženskam. Namenjen je promociji dosežkov žensk v gradbeništvu, povezovanju in izobraževanju. Pooblaščene in nadzorne inženirkeIinženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno

330EUR