Gradnja in vzdrževanjeObčinske ceste

Prevalje s pogajanji do koncesije za vzdrževanje cest, Škofja Loka v obnovo Kamnitega mostu

Foto: https://radioprvi.rtvslo.si/2019/06/mostovi-izrazajo-skupnost-in-povezanost/

Občina Prevalje se, z dobrimi 115 kilometri občinskih cest, uvršča nekje na sredino med vsemi občinami. Najdaljše cestno omrežje, dobrih 1000 kilometrov, ima Mestna občina Ljubljana, najmanj pa Občina Kobilje, kjer upravljajo z nekaj manj kot 9 kilometri občinskih cest. Škofja Loka se z dobrimi 363 kilometri občinskih cest uvršča na sedemnajsto mesto med občinami.

Povzemamo nekaj zanimivejših objav na portalu javnih naročil v začetku julija.

Občina Prevalje je obvestilo o javnem naročilu za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja javnih cest, objavila decembra lani. V postopku konkurenčnega dialoga, so prejeli tri končne ponudbe in sicer VOC Celje d.o.o., Andrejc d.o.o. in skupno ponudbo Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o. ter Gradnje d.o.o. Vse ponudbe so presegale zagotovljena finančna sredstva, ki jih ima občina na razpolago v proračunu za redno vzdrževanje cest, zato so bile kot nedopustne zavrnjene. Naročnik bo zato z vsemi tremi ponudniki izvedel še dodatna pogajanja.

Obnova Kamnitega ali Kapucinskega mostu v Škofji Loki

Občina Škofja Loka išče izvajalca za obnovo Kamnitega ali Kapucinskega mostu. Obnova bo zahtevna, saj se most uvršča v kulturno dediščino. Zgraditi ga je dal škof Leopold sredi 14.stol. Usoda je hotela, da je ta isti škof med jahanjem po mostu brez ograje, s splašenim konjem vred padel čez most in utonil. Most je bil zgrajen iz rezanega kamna v polkrožni obliki. S svojo častitljivo starostjo nad 600 let je eden najstarejših spomenikov tovrstne gradnje v srednji Evropi. Leta 1888 so ga obnovili in opremili z železno ograjo, sredi nje pa postavili kip sv. Janeza Nepomuka z loškim grbom na podstavku. V srednjem veku so ob mostu stala Selška vrata s stražnim stolpom.  Most je bil v drugi polovici 19. stoletja temeljito obnovljen in je takrat dobil še svoje tretje ime – Franc Jožefov most. V največji nevarnosti je bil ob začetku druge svetovne vojne. Umikajoča se jugoslovanska vojska je za sabo rušila mostove in zaminirati so nameravali tudi škofjeloški Kapucinski most. Vendar so na srečo okoliški prebivalci podkupili vojaka, ki je bil zadolžen za postavitev eksploziva. Postavil ga je zelo plitko, večino pa kar vrgel v vodo in most je ostal skoraj nepoškodovan.

Občine, ki so izbrale izvajalce del na občinskih cestah v zadnjem tednu junija

Mestna občina Velenje
Rekonstrukcija Konovske ceste faza II
Datum objave: 30.6. 2021
Izvajalec: Tegar storitve in trgovina d.o.o.
Vrednost: 240.744,00 EUR z DDV

MESTNA OBČINA VELENJE
Sanacija plazu Šteharnik – Podkraj JP 950751

Datum objave: 29.6. 2021
Izvajalec: NIZKE GRADNJE KLADNIK ANTON S.P.
Vrednost: 221.689,46 EUR z DDV

OBČINA GRAD
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Kovačevcih

Datum objave: 28.6. 2021
Izvajalec: Pomgrad – CP d.d.
Vrednost: cena po pogajanjih 119.768,42 EUR z DDV

OBČINA ŠENTRUPERT
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 425332 ŠENTRUPERT ZALOKA OD KRIŽIŠČA Z JP 927655 DO PESKOKOPA
Datum objave: 28.6. 2021
Izvajalec: KOP Brežice d.d.
Vrednost: 213.069,18 EUR z DDV

Poglejmo še nekaj aktualnih razpisov občin

OBČINA VODICE
Gradbena dela za izboljšavo infrastrukture na območju občine Vodice za leti 2021 in 2022
Datum objave: 6. 7. 2021
Rok za prijavo: 21. 7. 2021
Več

OBČINA NAKLO
UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU VZPOSTAVITVE KOLESARSKE TRASE “KRANJ – NAKLO-ZADRAGA”
Datum objave: 6. 7. 2021
Rok za prijavo: 20. 7. 2021
Več

OBČINA LUČE
Vzdrževanje občinskih cest, podlaga in asfalt 2021
Datum objave: 6. 7. 2021
Rok za prijavo: 14. 7. 2021
Več

OBČINA ČRNOMELJ
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica – 1. faza
Datum objave: 2. 7. 2021
Rok za prijavo: 27. 7. 2021
Več

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Obnova Kamnitega mosta
Datum objave: 2. 7. 2021
Rok za prijavo: 17. 8. 2021
Več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Dobava in postavitev opreme za nadzor prometa Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
Datum objave: 1. 7. 2021
Rok za prijavo: 16. 7. 2021
Več

OBČINA KIDRIČEVO
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST
Datum objave: 1. 7. 2021
Rok za prijavo: 29. 7. 2021
Več

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Most na LC 135171 Koseze – Mala Bukovica
Datum objave: 30. 6. 2021
Rok za prijavo: 30. 7. 2021
Več

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Ureditev pločnika na LC 203 111 z javno razsvetljavo
Datum objave: 29. 6. 2021
Rok za prijavo: 13. 7. 2021
Več

OBČINA GRAD
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Radovcih
Datum objave: 29. 6. 2021
Rok za prijavo: 14. 7. 2021
Več

OBČINA BOHINJ
Rekonstrukcija cest v naseljih Koprivnik in Gorjuše
Datum objave: 29. 6. 2021
Rok za prijavo: 14. 7. 2021
Več

OBČINA CERKNICA
IZGRADNJA CESTE ZA BIATLONSKI CENTER
Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za prijavo: 19. 7. 2021
Več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki