Javne objave

Katere odločitve o oddaji del je konec junija sprejela Direkcija RS za infrastrukturo?

Foto: https://vestnik.si/

Sanacija erozijskih grap na državni cesti Ušnik-Plave, rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci ter rekonstrukcija dobrih sedem kilometrov ceste Murska Sobota – Gederovci, je nekaj milijonskih projektov, za katere so bili izbrani izvajalci del konec junija letos.

Rekonstrukcijo ceste med Mursko Soboto in Gederovci bo izvajal Pomgrad, d. d., partner v projektu pa bo gradbeno podjetje Strabag, d. o. o. Skupna vrednost pogodbe je nekaj čez 9,5 milijona evrov.  Občina Tišina, skozi katero poteka večina poti, bo za projekt namenila okoli 900 tisoč evrov, okoli 50 tisočakov pa Mestna občina Murska Sobota. 

Katere so še druge odločitve DRSI v zadnjem tednu junija?

Sanacija erozijskih grap na državni cesti G2-103/1008 Ušnik-Plave od km 4,270 do km 4,628
Datum objave: 29. 6. 2021
Izvajalci: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, KASKADER d.o.o., BAKTI, DELA NA TEŽKO DOSTOPNIH MESTIH, MIHA DOLES S.P., EHO PROJEKT,  d.o.o.
Pogodbena vrednost: 1.334.794,51 EUR z DDV

Ureditev območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer – Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m – Radomerje (MVSPN)
Datum objave: 29. 6. 2021
Izvajalec: POMGRAD, gradbeno podjetje d.d
Pogodbena vrednost: 547.285,33 EUR z DDV

Sanacija plazu “Knezdol” na cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje od km 14,490 do km 14,680
Datum objave: 29. 6. 2021
Izvajalec: UB PROJEKT,gradbeno podjetje d.o.o.
Pogodbena vrednost: 288.639,66 EUR z DDV

Ureditev ceste RT 906/1110 Mrzli Studenec – Rudno Polje od km 4,720 do km 5,840
Datum objave: 24. 6. 2021
Izvajalec: Gorenjska gradbena družba d.d.
Pogodbena vrednost: 394.941,71 EUR z DDV

Preplastitev vozišča ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd – Radlje od km 13.650 do km 14.900.
Datum objave: 24. 6. 2021
Izvajalec: REMONT NG d.o.o.
Pogodbena vrednost: 522.553,06 EUR z DDV

Izdelava ŠV/PIZ v postopku priprave region.prostor.načrta za območje ureditve navezave Zasavja na AC; Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik G2-108
Datum objave: 24. 6. 2021
Izvajalec ni bil izbran, ker edina prispela ponudba JV Lineala s partnerjem ZUM, presega višino zagotovljenih sredstev naročnika.

Izdelava PZI ureditve R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselje Krašči
Datum objave: 24. 6. 2021
Izvajalec: DK-PROTIM d.o.o.
Pogodbena vrednost: 52.264,80 EUR z DDV

Preplastitev vozišča na cesti RT 905/1097 Mrzli Studenec-Jereka, od km 8.400do km 9.160 in od km 10.570 do km 11.500
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: GGD d.d.
Pogodbena vrednost: 560.190,24 EUR z DDV

PZI JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE MESTA KOBARID
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: GINEX International d.o.o.
Pogodbena vrednost: 85.046,20 EUR z DDV

Obnova vozišča, cesta RT-924/ 3559 Podlom Kranjski Rak – Luče, od km 8,190 8,630; 12,000 12,540; 13,300 14,100.
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: Gradnje Žveplan d.o.o.
Pogodbena vrednost: 530.263,62 EUR z DDV

Ureditev območja križišča na DC R1-232, odsek 1315 Petrovci – Martjanci, od km 14,820 do km 15,220 – križišče Sebeborci (MVSPN)
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: Pomgrad d.d.
Pogodbena vrednost: 842.299,98 EUR z DDV

Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: Partnerji: Vodnogospodarsko podjetje d.d., Kaskader, d.o.o. in VOC Celje, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 199.833,06 EUR z DDV

Inženirske storitve pri gradnji kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: INŽENIRING BIRO d.o.o.
Pogodbena vrednost: 108.750,80 EUR z DDV

UREDITEV KRIŽIŠČA GLAVNE CESTE G2-102/1005 KOBARID – IDRSKO V KM 0,620 Z REGIONALNO CESTO R1-203/1004 ŽAGA-KOBARID
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: Kolektor CPG d.o.o.
Pogodbena vrednost: 643.957,94 EUR z DDV

Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: Rafael, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 1.880.091,69 EUR z DDV

Rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske povezave Idrija-Podroteja na odseku G2-102/1034
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: Kolektor CPG d.o.o.
Pogodbena vrednost: 1.950.113,03 EUR z DDV

Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
Datum objave: 23. 6. 2021
Izvajalec: POMGRAD d.d.-glavni izvajalec in STRABAG d.o.o.-partner
Pogodbena vrednost: 9.513.798,34 EUR z DDV

Obdobni pregledi objektov na CP KP, GO, NM in LJ v LETU 2021 redni (letni) in glavni pregled
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Pogodbena vrednost: 271.406,08 EUR z DDV

Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 GORENJA VAS LJUBLJANICA skozi Lučine od km 8+500 do km 10+060
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: KPL d.d.
Pogodbena vrednost: 933.190,87 EUR z DDV

Rekonstrukcija ceste R3-664/2501,od km21+225 do km21+555 – Šmihelska cesta v Novem mestu od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu
Datum objave: 22. 6. 2021
Izvajalec: KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE
Pogodbena vrednost: 301.345,24 EUR z DDV

Vir:
Uradni list
Vestnik.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki