Gradnja in vzdrževanje

Od ponedeljka do ponedeljka: Milijonski projekti na državnih cestah

Electrum Radenci in Signaco bosta dobavljala prometno signalizacijo in opremo na glavnih in regionalnih cestah, v družbi Omega Consult bodo pripravili strokovne podlage za izvajanje nalog vzdrževanja in varstva državnih cest ter prometne varnosti, Cestno podjetje Ptuj bo gradilo priključek vzhodne obvoznice Ormož, na CPK pa bodo preplastili slabe 3 kilometre ceste od Kopra do Dragonje. To je le nekaj izbranih izvajalcev DRSI v tretjem tednu v juniju.

Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič
Datum objave: 21. 6. 2021
Izvajalec; KIT-AK gradnje d.o.o., d
Pogodbena vrednost: 1.683.222,28 EUR z DDV

Okvirni sporazum za dobavo prometne signalizacije in opreme na G+R cestah na območju RS
Datum objave: 21. 6. 2021
Izvajalec: ELECTRUM RADENCI, d.o.o. in Signaco d.o.o.
Pogodbena vrednost: 1.749,496.50. EUR z DDV

Dopolnitev PZI REKO G2-112/1256 Ravne Dravograd, od km 0+500 do km 3+500 in URED DKP od km 0+500 do km 2+922
Datum objave: 18. 6. 2021
Naročilo ni bilo oddano

Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec – Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: H.S. NIZKE GRADNJE,, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 122.655,41 EUR brez DDV

PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju (NM0201) na cesti R3-671/2237 v km 0,485
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: I K B, svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 100.822,70 EUR brez DDV

Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami
Datum objave: 17. 6. 2021
Izvajalec: RAFAEL, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 789.713,87 EUR z DDV

Preplastitev regionalne ceste R3-725, odsek 5672 Martjanci – Sebeborci od km 0.680 do 1.620 in od 2.290 do km 3.167

Datum objave: 17. 6. 2021
Izvajalec: POMGRAD, GRADBENO PODJETJE, d.d. in POMGRAD CESTNO PODJETJE, d.d.
Pogodbena vrednost: 773.993,75 EUR z DDV

Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož
Datum objave: 17. 6. 2021
Izvajalec: Cestno podjetje Ptuj, d.d.
Pogodbena vrednost: 1.086.466,44 EUR z DDV

A-12/21; Ureditev G1-2 Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo – Hajdina, od km 1+156 do 7+370 (Slovenska Bistrica-Hajdina)
Datum objave: 17. 6. 2021
Izvajalec: Cestno podjetje Ptuj, d.d., ASFALTI PTUJ d.o.o. in GMW d.o.o.
Pogodbena vrednost: 4.256.971,37 EUR z DDV

Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk – Apaški križ od km 1,060 do km 2,110
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: Cestno podjetje Ptuj, d.d. in KIT-AK gradnje d.o.o.
Pogodbena vrednost: 1.085.265,47 EUR z DDV

Sanacija plazov »Grahovo – II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: SGP ZIDGRAD IDRIJA d.d.
Pogodbena vrednost: 4.723.037,47 EUR z DDV

Preplastitev ceste G1-11, odsek 1062 Koper – Dragonja od km 2.750 do km 5.400
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: CPK d.d.
Pogodbena vrednost: 1.685.539,30 EUR z DDV

Priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog vzdrževanja in varstva državnih cest ter prometne varnosti.
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: OMEGA CONSULT, d.o.o.
Pogodbena vrednost: 6.337.480, 32 z DDV

D-53/21; Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Pogodbena vrednost: 473.335,42 EUR z DDV

D-52/21; Ureditev avtobusnega postajališča in ceste s prepustom na R2-419/1205 v kraju Dobe v občini Kostanjevica na Krki
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: KOSTAK d.d.
Pogodbena vrednost:  462.920,98 EUR brez DDV

PZI za protihrupne ograje predvidene v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP sklop »A« DRSI.
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.

Pogodbena vrednost:  79.905,12 EUR z DDV

Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka Jezero v km 3,220
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Pogodbena vrednost:  294.606,20 EUR brez DDV

Preplastitev regionalne ceste R1-231/1323 Razkrižje-Stročja vas in R1-231/1327 Stročja vas-Ljutomer
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Pogodbena vrednost: 1.553.749,29 EUR z DDV

PZI Obnova regionalne ceste R1-206/1043, Ruska cesta (Erika-Vršič), od km 5.425-km 8.700
Datum objave: 15. 6. 2021
Izvajalec: GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o.
Pogodbena vrednost:   172.874,00 EUR brez DDV

Izdelava IZP in PZI ureditve G1-1/0245 Ruta-Maribor (Kor. most), od km 10+000 do km 12+960
Datum objave: 15. 6. 2021
Izvajalec: SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško
Pogodbena vrednost:   129.228,60 EUR brez DDV

Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na R1-203/1002 Predel – Bovec od km 12.800 do km 13.020 (NIVO 2)
Datum objave: 14. 6. 2021
Izvajalci: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, d.o.o., KASKADER d.o.o. ,BAKTI, DELA NA TEŽKO DOSTOPNIH MESTIH, MIHA DOLES S.P., EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje, d.o.o
Pogodbena vrednost:   1.461.555,16 EUR EUR z DDV

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki