Foto: Pixabay

Dobra priprava je pogoj za dobro opravljeno delo, kar velja tudi za izvedbo gradbenih del na cestah. Predpogoj za uspešno izvedbo je kakovostna projektna dokumentacija. Zakaj se na občinskih cestah pogosto zalomi že v prvem koraku?

Slabo pripravljena projektna naloga in projektna dokumentacija

Kot opozarja Andrej Ločniškar, z družbe DRI upravljanje investicij, je prva težava, če naročnik pripravi zelo splošno in nejasno projektno nalogo. Naslednja težava se pojavi, če za izdelavo projektne dokumentacije ni izbran strokovno usposobljen ponudnik, pač pa najcenejši, ki izbere najcenejše podizvajalce. Pomanjkljivo vodenje in skromni časovni okviri so naslednji razlog, da projektno tehnična dokumentacija ni ustrezno pripravljena. Tako Andrej Ločniškar, kot projektantka mag. Andreja Strupi Pavlin opozarjata, da bi se občine morale pogosteje odločati še za zadnji korak, s katerim bi zagotovile kakovostno projektno tehnično dokumentacijo, to je recenzijo le-te. To je nenazadnje tudi zahteva SIST EN 1997 (Eurokod 7).

Posledice pomanjkljive projektno tehnične dokumentacije

Slabo pripravljena projektno tehnična dokumentacija potegne za sabo jaro kačo posledic. Teže je izbrati primernega izvajalca del, pri izvedbi se pojavljajo nepredvidena dela in dodatni zahtevki, izvedba je slaba, kar pripelje do predčasnih sanacij novo zgrajene ali obnovljene infrastrukture. O stroških, ki jih vse našteto potegne za sabo, ne gre izgubljati besed.

Priprava projektne naloge pri zaupanja vrednem strokovnjaku,
pregled le-te pri strokovnih institucijah, izbor projektanta z referencami,
vodenje in nadzor nad izdelavo projektno tehnične dokumentacije ter njena recenzija, predvsem pa odgovornost vseh vpletenih v projekt, so pogoji za dobro izvedene projekte gradbenih del na cestah.

Andrej Ločniškar,

DRI upravljanje investicij d.o.o.

Kakšne so rešitve?

Projektno naloga naj pripravi zaupanja vreden strokovnjak in jo pregleda strokovna institucija. Pri vrednotenju ponudb naj bo glavni kriterij za izbiro projektanta referenca, ne pa ekonomsko najugodnejša ponudba. Pomembno je prevzeti vodenje in nadzor nad projektno dokumentacijo, ter izvesti njeno recenzijo. Predvsem pa je pomembna strokovna odgovornost vseh vpletenih v projekt. 

Prihajajoči dogodki