Trajnostna mobilnost

Šestnajst strani Strategije razvoja kolesarjenja do 2025

Foto: Pixabay

Strategija razvoja kolesarjenja v Kopenhagnu temelji na podatkih, grafih, fotografijah in ključnih sporočilih na samo šestnajstih straneh.

Recept za uspeh so strnili v tri točke: skrajševanje potovalnih časov, povečanje občutka varnosti in povečanje udobja kolesarjev.

Skrajševanje potovalnih časov

Glavni fokus v zadnjih letih je gradnja kolesarskih super avtocest. Stavijo tudi na bližnjice, kot so kolesarjenje v nasprotno smer na enosmernih cestah, mostovi in podvozi za kolesarje. Razvijajo aplikacije za vodenje kolesarjev. Zmanjšujejo hitrosti avtomobilov, kjer je to potrebno, recimo v okolici šol.  Izboljšujejo kombinacije uporabe koles in javnega potniškega prometa, vključno z izboljšavami sistemov izposoje in parkiranja koles. Promovirajo uporabo električnih koles in izboljšujejo infrastrukturo zanje. Ozaveščajo kolesarje o tem, kako nakazovati smeri premikanja in o varnem prehitevanju.

Povečanje udobja

Na kolesarskih površinah uporabljajo gladkejši asfalt, izboljšujejo zimsko službo, rešujejo problematiko parkiranja koles in odvrženih koles. Povečujejo število storitev za kolesarje, kot so kolesarjem prijazne aplikacije, mesta za popravila koles, servisi koles. Glede zagotavljanja potrebnih storitev in pogojev sodelujejo s podjetji in izobraževalnimi ustanovami.

Povečanje občutka varnosti

Zelene kolesarske površine, ločene od ostalega prometa, širjenje kolesarskih pasov, varne kolesarske poti do šol in preureditve križišč na način, da bodo kolesarji imeli prednost.

Prihajajoči dogodki