Premostitveni objekti

Šest ključnih napotkov pri obnovi mostov

Foto: Radio Robin

Ko so marca lani pričeli z deli na Delavskem mostu v Kranju, je bilo predvideno, da bodo obnovitvena dela trajala eno leto. A zaradi nepredvidenih del, so rok izvedbe podaljšali do konca julija letos. V času gradnje se je namreč pokazalo, da so nekateri deli premostitvenega objekta v slabšem stanju, kot je bilo sprva predvideno.


Kaj je potrebno narediti, da obnove mostov ne bodo predolge in predrage?

O tem smo vprašali na ZAG. Dr. Aleš Žnidarič opozarja, da so premostitveni objekti kritični elementi prometne infrastrukture. Pri tem se je potrebno zavedati, da so mostovi, odvisno od države, sicer grajeni za 75 do 120 let, vendar to ne pomeni, da jih v tem času ne bo potrebno vsaj enkrat temeljito obnoviti. Materiali se namreč starajo in propadajo, obtežbe, zlasti prometne, pa povečujejo. Če je posredi še nezadostno vzdrževanje, lahko popravila trajajo precej dolgo, kar pomeni motnjo za uporabnike.

Doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG
Foto: gradbenik.net

Kaj torej svetuje dr. Žnidarič?

Objekte je potrebno redno vzdrževati
Majhni ukrepi stanejo malo, bodo pa preprečili, da objekt ne bo začel pospešeno propadati.

Pred obnovo je nujen temeljit pregled objekta

Ko pa je potrebno načrtovati obnovo, je potrebno poznati dejansko stanje objekta. Detajlni pregled, ki je sicer najcenejši, vendar posledično vse prej kot temeljit ali celo izveden na nestrokoven način, ali pa morda sploh ni narejen, je zagotovilo za presenečenja, ki bodo podaljšala in podražila prenovitvene ukrepe.

Preverite osne obremenitve in število tovornih vozil

Potrebno je poznati dejansko nosilnost in prometne obremenitve objekta. Mostovi pogosto nosijo več kot mislimo, prometne obremenitve pa so po pravilu manjše od predvidenih v pravilnikih. Če ne poznamo prave nosilnosti in ne izmerimo osnih obremenitev (ne zgolj preštejemo tovornih vozil!), bomo zelo verjetno podcenili varnost objekta in bodo posledično predpisani ukrepi dražji in bolj dolgotrajni od potrebnih.

V ceno obnove vključite tudi posredne stroške zastojev in obvozov

Pri prenovah se pogosto pozablja na uporabnike in na dejstvo, da pomeni slabše načrtovana in zato na prvi pogled cenejša gradnja po pravilu večji strošek za uporabnike mostu v obliki zastojev in obvozov. V razvitem svetu je to nesprejemljivo, pri nas pa je upoštevanje posrednih stroškov v ceni ukrepa še vedno prej izjema kot pravilo. V izogib nepotrebnim prometnim zaporam je potrebno poznati stanje vseh objektov, da lahko ukrepe načrtujemo optimalno.

Uporabljajte sodobne tehnologije in materiale

Z leti se razvijajo novi materiali in tehnologije, ki so bolj trajni in manj obremenjujoči za okolje kot tradicionalni in ki bistveno skrajšajo trajanje ukrepa.

Poskrbite za kontrolo kakovosti ter nadzor

Vložek v učinkovit nadzor in kontrolo kakovosti se hitro povrne, saj bo manj dodatnih del, poleg tega bodo dela izvedena na način, ki ne bo zahteval novih popravil že po nekaj letih.

Prihajajoči dogodki