Premostitveni objekti

Ste že pregledali premostitvene objekte?

Foto Pixabay

Med premostitvene objekte uvrščamo mostove, podvoze, viadukte, nadvoze in predore. Za varnost vseh premostitvenih objektov je pomembno, da se izvajajo njihovi pregledi.

Občina Pivka je v letih 2019 in 2020 izvedla projekt rekonstrukcije mostu čez reko Reko za Suhorje. Most je gradilo podjetje Godina d.o.o., nadzor je izvajalo podjetje Tringrad nova d.o.o.

Vir: https://www.pivka.si/objava/280113

Glede na vrsto in pogostost preglede delimo na ničelni pregled, redni pregled vsaki dve leti, glavni pregled vsakih šest let, izredni pregled pred iztekom garancije ter detajlni pregled. Poškodbe objektov so povezane z njihovim staranjem, izpostavljenostjo, pomanjkljivim vzdrževanjem, neprimernim projektiranjem ali neprimerno sanacijo. Pogost vzrok so prekomerne obremenitve, mehanske poškodbe zaradi prometnih nesreč, vandalizma ter naravnih nesreč kot so visoke vode, potresi, plazovi in drugo.

Prihajajoči dogodki