Občinske ceste

Dela na občinskih cestah – kdo so izvajalci?

Foto: Pixaby

Katera dela se bodo izvajala na občinskih cestah in kdo so izbrani izvajalci? Pripravili smo pregled nekaterih odločitev občin v tednu od 14. do 21. junija letos.

OBČINA RIBNICA
Obnova dela lokalne ceste LC 352100 odsek Sv. KrižBreže, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Datum objave: 21. 6. 2021
Izvajalec: KOMUNALNE GRADNJE, d.o.o. s partnerjem TANKO d.o.o.
Vrednost: 149.620,70 EUR brez DDV

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku
Datum objave: 21. 6. 2021
Izvajalec: SLEMENŠEK, gradbeno podjetje, d.o.o.
Vrednost: 1.102.408,50 EUR z DDV

OBČINA LUKOVICA
Rekonstrukcija lokalne ceste LC235011 faza 2. in 3.
Datum objave: 21. 6. 2021
Izvajalec: RESAL d.o.o
Vrednost: 233.784,57 EUR z DDV

OBČINA AJDOVŠČINA
Ureditev površin za kolesarje v mestu Ajdovščina
Datum objave: 21. 6. 2021
Izvajalec: GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o
Vrednost: 1.335.615,76 EUR z DDV

OBČINA SEVNICA
Ureditev ceste na Dobravo
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: Vse ponudbe zavrnjene kot nedopustne, saj presegajo zagotovljena sredstva naročnika
OBČINA VOJNIK
KROŽNO KRIŽIŠČE NA PRELOŽNIKOVI ULICI V VOJNIKU
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Vrednost: 261.015,67 EUR brez DDV

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Sanacije in preplastitve občinskih cest na območju Mestne občine Novo mesto
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: CGP d.d.
Vrednost: 369.620,61 EUR brez DDV

OBČINA MISLINJA
Sanacija odsekov LC Šentlenart-Zlodej-Večkov graben; odsek Zlodej in odsek Požeg-Kanovnik
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: VOC CELJE, d.o.o. in KUSTER INVEST
Vrednost: 272.970,56 EUR brez DDV

OBČINA ORMOŽ
Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o.
Vrednost: 75.680,40 EUR brez DDV

OBČINA KRŠKO
Razširitev javne poti 692601 v Gornjem Pijavškem z ureditvijo priključka na G 1-5, odsek 0335 Impoljca Brestanica v km 5.792 in pločnika
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Vrednost: 226.054,44 EUR brez DDV

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Preplastitev cest v občini Črna na Koroškem za leto 2021- 1.DEL
Datum objave: 18. 6. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Vrednost: 538.414,66 EUR brez DDV

OBČINA PREVALJE
Izbira izvajalca gradenj za projekt: “Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel, ID iz Ajde: 115710, faza II.”
Datum objave: 17. 6. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Vrednost: 476.892,52 EUR brez DDV

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Rekonstrukcija LC 408011, v dolžini 795 m (Rečica – Podgora – Log)
Datum objave: 17. 6. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Vrednost: 108.571,97 EUR brez DDV
OBČINA ČRNOMELJ
Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: CGP d.d.,
Vrednost: 327.307,25 EUR brez DDV

OBČINA OPLOTNICA
Modernizacija LC440291 Zg. Grušovje – Straža
Datum objave: 16. 6. 2021
Izvajalec: REMONT NG, družba za nizke gradnje, d.o.o.
Vrednost: 115.686,07 EUR z DDV

OBČINA LJUTOMER
Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri, II. Faza
Datum objave: 16. 6. 2021
izvajalec: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Vrednost: 749.326,87 EUR z DDV

MESTNA OBČINA KOPER
Obnova dela vozišča LC 177230 Šmarje – Puče, od km 0,582 – 0,800 (218 m)
Datum objave: 16. 6. 2021
izvajalec: CPK, d.d.
Vrednost: 127.952,66 EUR z DDV

OBČINA KRANJSKA GORA
Preplastitev cest v Podkorenu
Datum objave: 14. 6. 2021
izvajalec: MAPRI PROASFALT d.o.o.
Vrednost: 127.461,75 EUR brez DDV

OBČINA KRŠKO
Obnova lokalne ceste 191091, Ulica 4. julija
Datum objave: 14. 6. 2021
Naročilo ni bilo oddano

OBČINA ŠENTJUR
Izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Šentjur za obdobje od junija 2021 do junija 2023
Datum objave: 14. 6. 2021
izvajalec: VOC CELJE d.o.o.
Vrednost: 2.534.499,75 brez DDV

OBČINA POSTOJNA
Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI novogradnje Obvozne ceste med Jamsko cesto (LC 321061) in Kosovelovo ulico (LC 322131) v Postojni
Datum objave: 14. 6. 2021
izvajalec: KDK-PROTIM d.o.o.
Vrednost: 122.000,00 EUR brez DDV

OBČINA IVANČNA GORICA
Rekonstrukcija lokalne ceste na Obolno
Datum objave: 14. 6. 2021
izvajalec: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Vrednost: 162.028,00 EUR z DDV

OBČINA PREVALJE
Gradnje: Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza I: Obnova 1. ulice JP 851761
Datum objave: 14. 6. 2021
izvajalec: AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA TEMNIKAR, DAVORIN TEMNIKAR S.P.
Vrednost: 277.969,35 EUR brez DDV

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Komunalna in prometna ureditev Črnovaške ceste
Datum objave: 14. 6. 2021
izvajalec: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. in PRENOVA – GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina
Vrednost: 29.692.520,35 EUR brez DDV
Projekt prometne ureditve Črnovaške ceste je umeščen v dogovor za razvoj regij LUR, zato je predvideno, da bo naložbo sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru PN 4.4. gradnja regionalnih kolesarskih povezav – DRR.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki