Občinske cesteUpravljanje

Kdaj je potreben pregled projektne dokumentacije pred pričetkom del na občinskih cestah?

Projektna dokumetacija za občinsko cesto je že nekaj časa pripravljena, z deli pa še niste pričeli? Zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije se hitro spreminja, predvsem njen prometni del, ki je tudi najbolj na očeh javnosti.


Mag. Andreja Strupi Pavlin: “Občine bi se s strokovnim pregledom projektne dokumentacije pred pričetkom del izognile marsikateremu nepotrebnemu strošku.”

Po besedah mag. Andreje Strupi Pavlin, projektantke z dolgoletnimi izkušnjami, bi se občine s strokovnim pregledom projektne dokumentacije pred pričetkom del izognile marsikateremu strošku, ki se pojavi zaradi izvedenih del, ki niso več v skladu z zakonodajo.

Veliko nepravilnosti se pojavlja prav v prometnem delu projektne dokumentacije, saj se na tem področju zakonodaja najhitreje spreminja.

Prihajajoči dogodki