Sanacija in rekonstrukcija šestih nadvozov, katere so še druge odločitve DRSI?

Foto: Pixaby

Povzemamo odločitve o oddaji del, ki so jih sprejeli na Direkciji RS za infrastrukturo v tednu od 12. do 16. julija 2021.

Na DRSI so izbrali izvajalca za sanacijo nadvoza, rekonstrukcijo štirih nadvozov in nadomestno gradnjo nadvoza na Gorenjskem. Izbran je tudi izvajalec za izvedbo pasivne protihrupne zaščita ob cesti Murska Sobota Gederovci. Med večjimi investicijami za katere je izbran izvajalec je tudi ureditev ceste Prevalje – Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce.

Rekonstrukcija ceste med Mursko Soboto in Gederovci naj bi se začela jeseni. Projekt, vreden dobrih devet milijonov in pol bo izvajal Pomgrad, d. d. s partnerjem Strabag, d. o. o. Obnova se bo izvajala od km 3,650 do km 10,900. Za izvedbo pasivne protihrupne zaščite od km 0,000 do km 3,264 je bil izbran AJM okna-vrata-senčila d.o.o. za pogodbeno vrednost 1.901.980,05 EUR z DDV.
Kakšna je razlika med sanacijo in rekonstrukcijo nadvozov?

Med odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov za sanacijo in rekonstrukcijo šestih nadvozov, smo našli obrazložitev DRSI o tem, kakšna je razlika med sanacijo in rekonstrukcijo nadvozov.

Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.

Sanacija pomeni izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.

Katera dela je še oddala DRSI?
Datum objaveJavno naročiloIzbran izvajalecVrednost
13. 7. 2021Ureditev G2-112/1255 Prevalje - Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400 VOC Celje d.o.o. vodilni partner, Slemenšek d.o.o. partner4.613.860,95 EUR z DDV
12. 7. 2021Sanacije in rekonstrukcije šestih nadvozov: KR0054, KR0056, KR0060, KR0062, KR0065 in KR0067 na G2-101/0232 Ljubelj-TržičGarnol d.o.o.1.455.516,94 EUR z DDV
16. 7. 2021Pasivna protihrupna zaščita ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264.AJM okna-vrata-senčila d.o.o. 1.901.980,05 EUR z DDV
16. 7. 2021Ojačitev vozišča na cesti G1-8, odsek 0213 Šentvid Obvoznica (Celovška cesta) od km 0,600 do km 2,900 in od km 3,036 do km 5,100.PZG d.o.o. vodilni partner in KPL d.o.o., partner 1.217.097,38 EUR z DDV
15. 7. 2021Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka IPI d.o.o. 585.032,25 EUR z DDV
13. 7. 2021Ojačitev regionalne ceste R1-225/1359 Duplica-Kamnik od km 1,850 do km 3,250PZG d.o.o vodilni partner, KPL d.o.o. partner 476.678,40 EUR z DDV
15. 7. 2021Sanacija usada »Zg. Jezersko« in obnova vozišča na cesti R1-210/1105 ZG. JEZERSKO SP. JEZERSKO v km 3,250Gorenjska gradbena družba d.d.464.775,13 EUR z DDV
16. 7. 2021 Priprava investicijsko-tehnične dokumentacije cestne in železniške infrastrukture za digitalizacijo Mikrografija trgovina d.o.o. 268.497,60 EUR z DDV
14. 7. 2021 Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-692/6223 Borl Cirkulane Meje, od km 2+900 do km 5+700Lineal, d.o.o.201.015,50 EUR z DDV
14. 7. 2021 IZP in PZI ureditve DC G2-108, odsek št. 1180 Lj (Črnuče) - Šentjakob, od km 1.330 do km 3.575 in odsek 1181 v naselju Ljubljana Zasavska cesta Proinfra inženirski biro d.o.o.134.100,69 EUR z DDV

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

KOLEDAR DOGODKOV