Gradnja in vzdrževanje

Sanacija in rekonstrukcija šestih nadvozov, katere so še druge odločitve DRSI?

Foto: Pixaby

Povzemamo odločitve o oddaji del, ki so jih sprejeli na Direkciji RS za infrastrukturo v tednu od 12. do 16. julija 2021.

Na DRSI so izbrali izvajalca za sanacijo nadvoza, rekonstrukcijo štirih nadvozov in nadomestno gradnjo nadvoza na Gorenjskem. Izbran je tudi izvajalec za izvedbo pasivne protihrupne zaščita ob cesti Murska Sobota Gederovci. Med večjimi investicijami za katere je izbran izvajalec je tudi ureditev ceste Prevalje – Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce.

Rekonstrukcija ceste med Mursko Soboto in Gederovci naj bi se začela jeseni. Projekt, vreden dobrih devet milijonov in pol bo izvajal Pomgrad, d. d. s partnerjem Strabag, d. o. o. Obnova se bo izvajala od km 3,650 do km 10,900. Za izvedbo pasivne protihrupne zaščite od km 0,000 do km 3,264 je bil izbran AJM okna-vrata-senčila d.o.o. za pogodbeno vrednost 1.901.980,05 EUR z DDV.
Kakšna je razlika med sanacijo in rekonstrukcijo nadvozov?

Med odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov za sanacijo in rekonstrukcijo šestih nadvozov, smo našli obrazložitev DRSI o tem, kakšna je razlika med sanacijo in rekonstrukcijo nadvozov.

Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.

Sanacija pomeni izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.

Katera dela je še oddala DRSI?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki