Foto: Pixaby

Za vas pripravljamo pregled objav Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko, DRSI in občin. Objavljamo najnovejše projekte.

Direkcija RS za infrastrukturo - odločitve o izbiri izvajalca

Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana
Datum objave: 22. 4. 2021
Izvajalec: TEGAR storitve in trgovina, d.o.o.
Vrednost: 346.551,54 EUR brez DDV

Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina – Lokavec
Pogodbena
vrednost:1.335.593,52 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:16.04.2021
Trajanje pogodbe:21 mesecev
Izvajalec: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, d.o.o.

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240
Datum objave: 8. 4. 2021
Izvajalec: KPL d.d.
Vrednost: 1.939.806,76 EUR z DDV

Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4.060 do km 4.280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0.060 do km 0.125 (odsek 4)
Datum objave: 1. 4. 2021
Izvajalec: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Vrednost: 325.902,13 EUR z DDVA-119/20;

Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: OMEGA CONSULT, d.o.o.
Vrednost: 339.955,44 EUR z DDV

Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
Vrednost: 71.294,40 EUR brez DDV
Datum objave: 15. 3. 2021

Občine - odločitve o izbiri izvajalca

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Ureditev kolesarskih in drugih površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici v Murski Soboti
Datum objave: 13. 4. 2021
Izvajalec: POMGRAD d.d.
Vrednost: 210.173,04 EUR brez DDV

OBČINA ORMOŽ
Steza za kolesarje na relaciji Libanja Pavlovci – Ormož
Datum objave:12. 4.2021
Izvajalec: Asfalti Ptuj d.o.o.
Vrednost: 496.168.96 EUR z DDV

OBČINA BELTINCI
Kolesarska pot od naselja Lipovci do naselja Gančani
Datum objave: 7. 4. 2021
Izvajalec: Zidarstvo Maučec d.o.o.
Vrednost: 91. 611,62 EUR z DDV.

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Izbiro izvajalca za strokovni in obračunski nadzor pri ureditvah površin za kolesarje (Delpinova ulica in Južna športna pot)
Datum objave: 24. 3. 2021
Izvajalec: EDIL INŽENIRING Investicijski inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vrednost: 12.270,00 EUR brez DDV

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Ureditev kolesarske in pešpoti – Južna športna pot
Datum objave: 22. 3. 2021
Vrednost: Vrednost: 311.533,59 EUR brez DDV
Izvajalec: STOPAR proizvodnja, gradnja, marketing d.o.o.

MESTNA OBČINA KRANJ
Izgradnja kolesarske povezave Kokrica – Brdo – Predoslje
Datum objave: 18. 3. 2021
Vrednost: 113.399,08 brez DDV
Izvajalec: PROHAUS, d.o.o.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Gradnje: Brv in kolesarska pot – Irča vas
Vrednost: Vrednost: 1.728.336,79 EUR brez DDV
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
FREYSSINET ADRIA SPECIALNI INŽENIRING, d.o.o.

OBČINA KOČEVJE
Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje
Dogradnja manjkajoče državne in lokalne kolesarske povezave v skupni dolžini 5.230,7 m, ki obsega tudi izgradnjo lesene brvi in toplovoda
Vrednost: 3.078.108,37 EUR brez DDV
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija
Datum objave: 4. 3. 2021

MESTNA OBČINA MARIBOR
GRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE MED NADHODOM TITOVA IN EUROPARKOM (MRA) IN PROTIPRAŠNA UREDITEV PARKIRIŠČA
Skupna vrednost naročila/sklopa: 133.065,84 EUR
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Dodatno projektiranje kolesarske steze in drugih ukrepov za spodbujanje kolesarjenja v občini Zagorje ob Savi
Datum objave: 11. 3. 2021
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti: zaradi boljših tehničnih rešitev in izogib nekaterim zemljiščem, katere občina ni uspela odkupiti, se je trasa projektiranje kolesarske steze spremenila.
Izvajalec: OZZING d.o.o., podjetje za inženiring in geodezijo

Vabimo vas, da predstavite vaše aktualne projekte.
Kontakt: info@slovenskeceste.si

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in RRA - javne objave

Odločitev o finančni podpori projektu Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za
zagotavljanje trajnostne mobilnosti
Datum objave: marec 2021
Cilj investicije je izgradnja 9,2 km kolesarskih povezav v občini Ivančna Gorica (od tega bo 4,2
km oz. cca 45 % kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini), s katero se bo naselji
Stična in Muljava povezalo na občinsko središče Ivančna Gorica.

Odločitev o finančni podpori za projekt »DRR Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, znaša 375 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 110 tisoč evrov.
Datum objave: marec 2021

Občina Krško bo v okviru projekta uredila 3,17 kilometra kolesarske povezave severno od Krškega, na levem bregu reke Save. S tem bo izboljšala kolesarsko povezanost občine z naselji Senovo in Brestanica. Občina načrtuje ureditev ceste na določenih mestih z namenom izboljšanja vozne površine za kolesarje, prav tako bo urejeno odvodnjavanje in oprema ceste.
Datum objave: 15. 3. 2021

Odločitev o finančni podpori za projekt »Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša slabih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 550 tisoč evrov.

Z naložbo bodo vzpostavljene racionalne, varne in udobne kolesarske povezave v občini Beltinci in občini Črenšovci, med naselji obeh občin ter povezave z regijskim središčem. V ta namen bodo urejeni posamezni odseki kolesarskih poti v obeh občinah, in sicer v občini Beltinci v dolžini 4,6 kilometra ter v občini Črenšovci v dolžini dobrega kilometra. Prebivalcem omenjenih občin bo tako omogočena varna vožnja s kolesom tudi na kratkih dnevnih poteh.
Datum objave: 10.3. 2021

Odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Občina Cerknica, znaša 835.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 87.000 evrov.

Namen naložbe je izgradnja kolesarske poti in hodnika za pešce na relaciji Cerknica – Dolenje Jezero, v skupni dolžini nekaj manj kot 1400 metrov. Z izgradnjo kolesarske poti bo Občina Cerknica razširila mrežo kolesarskih poti, zagotovila varnost kolesarjem in pešcem, povečala uporabo javnega cestnega potniškega prometa in promovirala kolesarjenje kot zdrav način življenja.
Datum objave: 16. 2. 2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki