Foto: Pixaby

Za vas pripravljamo pregled aktualnih objav Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko, DRSI in občin. Objavljamo najnovejše projekte.

Direkcija RS za infrastrukturo - odločitve o izbiri izvajalca

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240
Datum objave: 8. 4. 2021
Izvajalec: KPL d.d.
Vrednost: 1.939.806,76 EUR z DDV

Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4.060 do km 4.280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0.060 do km 0.125 (odsek 4)
Datum objave: 1. 4. 2021
Izvajalec: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Vrednost: 325.902,13 EUR z DDVA-119/20;

Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: OMEGA CONSULT, d.o.o.
Vrednost: 339.955,44 EUR z DDV

Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
Vrednost: 71.294,40 EUR brez DDV
Datum objave: 15. 3. 2021

Direkcija RS za infrastrukturo - javne objave

Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780
Datum objave: 2. 4. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021

Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice Dobova od km 0,000 do km 4,700
Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za prijavo: 14. 5. 2021

Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob Sotli Lastnič
Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: 5. 5. 2021

Ureditev G2-112/1255 Prevalje – Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400
Datum objave: 26. 3. 2021
Rok za prijavo: 4. 5. 2021

Občine - odločitve o izbiri izvajalca

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Ureditev kolesarskih in drugih površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici v Murski Soboti
Datum objave: 13. 4. 2021
Izvajalec: POMGRAD d.d.
Vrednost: 210.173,04 EUR brez DDV

OBČINA ORMOŽ
Steza za kolesarje na relaciji Libanja Pavlovci – Ormož
Datum objave:12. 4.2021
Izvajalec: Asfalti Ptuj d.o.o.
Vrednost: 496.168.96 EUR z DDV

OBČINA BELTINCI
Kolesarska pot od naselja Lipovci do naselja Gančani
Datum objave: 7. 4. 2021
Izvajalec: Zidarstvo Maučec d.o.o.
Vrednost: 91. 611,62 EUR z DDV.

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Izbiro izvajalca za strokovni in obračunski nadzor pri ureditvah površin za kolesarje (Delpinova ulica in Južna športna pot)
Datum objave: 24. 3. 2021
Izvajalec: EDIL INŽENIRING Investicijski inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vrednost: 12.270,00 EUR brez DDV

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Ureditev kolesarske in pešpoti – Južna športna pot
Datum objave: 22. 3. 2021
Vrednost: Vrednost: 311.533,59 EUR brez DDV
Izvajalec: STOPAR proizvodnja, gradnja, marketing d.o.o.

MESTNA OBČINA KRANJ
Izgradnja kolesarske povezave Kokrica – Brdo – Predoslje
Datum objave: 18. 3. 2021
Vrednost: 113.399,08 brez DDV
Izvajalec: PROHAUS, d.o.o.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Gradnje: Brv in kolesarska pot – Irča vas
Vrednost: Vrednost: 1.728.336,79 EUR brez DDV
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
FREYSSINET ADRIA SPECIALNI INŽENIRING, d.o.o.

OBČINA KOČEVJE
Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje
Dogradnja manjkajoče državne in lokalne kolesarske povezave v skupni dolžini 5.230,7 m, ki obsega tudi izgradnjo lesene brvi in toplovoda
Vrednost: 3.078.108,37 EUR brez DDV
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija
Datum objave: 4. 3. 2021

MESTNA OBČINA MARIBOR
GRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE MED NADHODOM TITOVA IN EUROPARKOM (MRA) IN PROTIPRAŠNA UREDITEV PARKIRIŠČA
Skupna vrednost naročila/sklopa: 133.065,84 EUR
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Dodatno projektiranje kolesarske steze in drugih ukrepov za spodbujanje kolesarjenja v občini Zagorje ob Savi
Datum objave: 11. 3. 2021
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti: zaradi boljših tehničnih rešitev in izogib nekaterim zemljiščem, katere občina ni uspela odkupiti, se je trasa projektiranje kolesarske steze spremenila.
Izvajalec: OZZING d.o.o., podjetje za inženiring in geodezijo

Vabimo vas, da predstavite vaše aktualne projekte.
Kontakt: info@slovenskeceste.si

Občine - razpisi

OBČINA BREŽICE
Izgradnja večnamenskih površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-2020/1334 3. in 4. faza
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
»Dobava in namestitev urbane opreme, nakup e-koles ter vodne opreme za operacijo Naša Drava«
Datum objave: 13. 4. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021, podaljšano do 3. 5. 2021
Več

OBČINA RAČE-FRAM
Obnova 6 odsekov občinskih cest – 2021
Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA ŽELEZNIKI,
Kolesarska povezava Železniki – Selca
Datum objave: 8. 4. 2021
Rok za prijavo: 12. 5. 2021
Več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO z drugimi občinami, Pošto Slovenije in Elesom
Izbira krovnega koordinatorja projekta »ELENA Mobility Slovenia Sustainable mobility programme in Slovenia«
Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za prijavo: 6. 5. 2021
Več

MESTNA OBČINA KRANJ
IZVAJANJE STORITEV DIGITALNE PLATFORME »PAMETNO MESTO IN SKUPNOST KRANJ«
Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za prijavo: 30. 4. 2021
Več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
PEŠAŠKO KOLESARSKE POTI V GOZDU PORTOVAL
Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021
Več

MESTNA OBČINA KOPER
Vzpostavitev in upravljanje sistema izposoje e-koles
Datum objave: 4. 3. 2021
Rok za prijavo: 1. 4. 2021, podaljšano do 8. 4. 2021, podaljšano do 16. 4. 2021
Več

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in RRA - javne objave

RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas
Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: 3. 5. 2021

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in RRA - odločitve

Odločitev o finančni podpori projektu Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za
zagotavljanje trajnostne mobilnosti
Datum objave: marec 2021
Cilj investicije je izgradnja 9,2 km kolesarskih povezav v občini Ivančna Gorica (od tega bo 4,2
km oz. cca 45 % kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini), s katero se bo naselji
Stična in Muljava povezalo na občinsko središče Ivančna Gorica.

Odločitev o finančni podpori za projekt »DRR Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, znaša 375 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 110 tisoč evrov.
Datum objave: marec 2021

Občina Krško bo v okviru projekta uredila 3,17 kilometra kolesarske povezave severno od Krškega, na levem bregu reke Save. S tem bo izboljšala kolesarsko povezanost občine z naselji Senovo in Brestanica. Občina načrtuje ureditev ceste na določenih mestih z namenom izboljšanja vozne površine za kolesarje, prav tako bo urejeno odvodnjavanje in oprema ceste.
Datum objave: 15. 3. 2021

Odločitev o finančni podpori za projekt »Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša slabih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 550 tisoč evrov.

Z naložbo bodo vzpostavljene racionalne, varne in udobne kolesarske povezave v občini Beltinci in občini Črenšovci, med naselji obeh občin ter povezave z regijskim središčem. V ta namen bodo urejeni posamezni odseki kolesarskih poti v obeh občinah, in sicer v občini Beltinci v dolžini 4,6 kilometra ter v občini Črenšovci v dolžini dobrega kilometra. Prebivalcem omenjenih občin bo tako omogočena varna vožnja s kolesom tudi na kratkih dnevnih poteh.
Datum objave: 10.3. 2021

Odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Občina Cerknica, znaša 835.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 87.000 evrov.

Namen naložbe je izgradnja kolesarske poti in hodnika za pešce na relaciji Cerknica – Dolenje Jezero, v skupni dolžini nekaj manj kot 1400 metrov. Z izgradnjo kolesarske poti bo Občina Cerknica razširila mrežo kolesarskih poti, zagotovila varnost kolesarjem in pešcem, povečala uporabo javnega cestnega potniškega prometa in promovirala kolesarjenje kot zdrav način življenja.
Datum objave: 16. 2. 2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.