Kaj se bo gradilo in kdo so izvajalci?
Datum objave /investitorJavno naročiloIzbran izvajalecVrednost
6.8.2021/DRSIUreditev G2-112/1255 Prevalje - Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400VOC Celje, d.o.o. s partnerjem SLEMENŠEK, d.o.o in poidizvajalci4.613.860,95 EUR z DDV
2. 8. 2021/DRSIRekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske povezave Idrija-Podroteja na odseku G2-102/1034KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, d.o.o., ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d., HIP PLUS d.o.o1.598.453,30 EUR brez DDV
1. 8. 2021/DRSIGradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-ModrejKOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, d.o.o., GINEX INTERNATIONAL d.o.o.3.041.220,44 EUR z DDV
6. 6. 2021/OBČINA MENGEŠRekonstrukcija vozišča, izgradnja kolesarske steze in pločnika ob Kolodvorski cesti - LC 253021HNG Hidrotehnika, d.o.o.68.635,31 EUR brez DDV
5. 8. 2021/OBČINA DESTRNIKIzgradnja regionalne kolesarske povezave Trate Lenart Ptuj, odsek Ptuj Destrnik, pododsek B2 Janežovci - DrsteljaVse ponudbe so zavrnjene, naročilo bo ponovljeno v kratkem.
5.8. 2021/OBČINA BRASLOVČE Rekonstrukcija občinske ceste JP 990301 z dogradnjo površin za pešce in kolesarje v občini BraslovčePrejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje, ali pa so bile vse zavrnjene.
5.8.2021/MESTNA OBČINA CELJEUreditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje/okvirni sporazumVOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.63.277,85 EUR brez DDV
28.7.2021/OBČINA DOBROVNIKKolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-LendavaNograd, d.o.o.261.690,88 EUR brez DDV
Datum objave /investitorJavno naročiloIzbran izvajalecVrednost
23. 7. 2021/DRSIIzgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice Dobova od km 0,000 do km 4,700 CGP d.d., vodilni partner, Gradnje d.o.o. Boštanj, KOP Brežice d.d.6.883.673,10 EUR z DDV
13. 7. 2021/DRSIUreditev G2-112/1255 Prevalje - Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400 VOC Celje d.o.o. vodilni partner, Slemenšek d.o.o. partner4.613.860,95 EUR z DDV
21. 6. 2021/DRSIIzgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič KIT-AK gradnje d.o.o.1.683.222,28 EUR z DDV
12. 7. 2021/RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vasPodjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., sklop 1,2 in 3 Vrednost: 2.532.556,14 EUR z DDV ; Cestno podjetje Ptuj d.d., sklop 4 Vrednost: 1.401.460,59 EUR z DDV3.934.016,73 EUR z DDV
14. 7. 2021/OBČINA MEDVODEKolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrčevse ponudbe presegajo naročnikova sredstva

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

KOLEDAR DOGODKOV