Objavljamo javna naročila za dela na občinskih cestah. Informacija je zgolj informativna. Za vse podrobnejše informacije obiščite uradne spletne strani.

OBČINA KRŠKO
Gradnje: Splošna investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Krško v letu 2021
Datum objave: 25. 2. 2021
Rok za prijavo: 12. 3. 2021
Več

OBČINA MEDVODE
Izbira izvajalca vzdrževanja občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme
Datum objave: 25. 2. 2021
Rok za prijavo: 30. 3. 2021
Več

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2021
Datum objave: 24. 2. 2021
Rok za prijavo: 12.03.2021
Več

OBČINA LOGATEC
Ureditev JP 726701 Blekova vas in ureditev JP 726703 Blekova vas NH v skupni dolžini 519 m
Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za prijavo: 12. 3. 2021
Več

OBČINA MISLINJA
Sanacija LC Mislinja-Šentilj-Dovže (odsek Tovšak) v dolžini 1.150 m.
Rok za prijavo: 9. 3. 2021
Več

OBČINA VIPAVA, 

Popravilo občinskih cest POC 2021 v Dupljah
Datum objave: 12. 2. 2021, popravek 19.2.2021
Rok prijave
Več

OBČINA SEMIČ
PREPLASTITEV CEST V OBČINI SEMIČ V LETU 2021
Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za prijavo: 09. 03. 2021
Več

ODLOČITVE

MESTNA OBČINA MARIBOR
GRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE MED NADHODOM TITOVA IN EUROPARKOM (MRA) IN PROTIPRAŠNA UREDITEV PARKIRIŠČA
Skupna vrednost naročila/sklopa: 133.065,84 EUR
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.

OBČINA RADENCI
Rekonstrukcija ceste JP844201 Janžev Vrh in polaganje vodovodne cev
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.892,74 EUR
BM ASFALT, asfaltiranje, d. o. o.

OBČINA CERKNICA
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Občina Cerknica, znaša 835.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 87.000 evrov.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI ROGAŠKA SLATINA ZA OBDOBJE OD 15.3.2021 DO 15.3.2022
Izvajalec: GRADNJE TADINA, gradbeništvo in posredništvo, d.o.o.
Vrednost: 155.450,60 EUR
Obvestilo o oddaji naročila: 22. 2. 2021

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. Divizije
Izbran izvajalec: STOPAR proizvodnja, gradnja, marketing d.o.o.
Vrednost: 370.221,70 EUR

OBČINA TRBOVLJE
Investicijsko vzdrževanje cest
Izvajalec: S DESIGN STUDIO d.o.o., gradbene storitve, GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj
Vrednost: 109.139,04 EUR

OBČINA CIRKULANE
SANACIJA PLAZU IN STABILIZACIJA CESTE LC 102151 GRADIŠČA 21
Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za prijavo: 19. 03. 2021
Več

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Ureditev gozdne infrastrukture – rekonstrukcija gozdne ceste GC113068 Helena – Petek in GC113216 Navršnik
Datum objave: 18. 2. 2021
Rok za prijavo: 22. 03. 2021
Več

OBČINA BREŽICE
Sanacija skalnega podora v Slovenski vasi
Datum objave: 18. 2. 2021
Rok za prijavo: 8. 3. 2021
Več

OBČINA ŠENTILJ
SANACIJE JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ – 2021
Datum objave: 18.2.2021
Rok za prijavo: 2. 3. 2021
Več

OBČINA SEVNICA
Ureditev lokalne ceste Ponikve
Datum objave: 16. 2. 2021
Rok za prijavo: 5. 3. 2021
Več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.