Objavljamo javna naročila za dela na občinskih cestah. Informacija je zgolj informativna. Za vse podrobnejše informacije obiščite uradne spletne strani.

OBČINA DRAVOGRAD
CESTA NA PODGRAD S PEŠPOTJO
Datum objave: 16. 4. 2021
Rok za prijavo: 7. 5. 2021
Več

OBČINA MEŽICA
SANACIJA CESTE LC 257031 Mežica-Lom-Lokovica, ID iz AJDE 1170811
Datum objave: 16. 4. 2021
Rok za prijavo: 5. 5. 2021
Več

OBČINA LAŠKO
OBNOVA JP701491 JARH-KOBLIČ
Datum objave: 15. 4. 221
Rok za prijavo: 10. 5. 2021
Več

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Sanacija plazu v območju ceste Vršna vas – Tinsko LC 406 321, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Datum objave: 15. 4. 221
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA GROSUPLJE
Rekonstrukcija mostu čez potok Bičje
Datum objave: 15. 4. 221
Rok za prijavo: 7. 5. 2021
Več

OBČINA TOLMIN
Sanacija cestišča in zavarovanje ceste v Polog
Datum objave: 15. 4. 221
Rok za prijavo: 4. 5. 2021
Več

OBČINA SVETA ANA
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA BREŽICE
Izgradnja večnamenskih površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-2020/1334 3. in 4. faza
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA DESTRNIK
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2021
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 135071 Mežnarija – Podstenje
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 17. 5. 2021
Več

OBČINA VOJNIK
ZAMENJAVA MOSTU ČEZ HUDINJO V VIŠNJI VASI NA JP 964081
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 4. 5. 2021
Več

OBČINA KRANJSKA GORA
Sanacija cest v Radovni
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA SVETA ANA
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA BREŽICE
Izgradnja večnamenskih površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-2020/1334 3. in 4. faza
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA DESTRNIK
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2021
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 135071 Mežnarija – Podstenje
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 17. 5. 2021
Več

OBČINA VOJNIK
ZAMENJAVA MOSTU ČEZ HUDINJO V VIŠNJI VASI NA JP 964081
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 4. 5. 2021
Več

OBČINA KRANJSKA GORA
Sanacija cest v Radovni
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA SVETA ANA
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA BREŽICE
Izgradnja večnamenskih površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-2020/1334 3. in 4. faza
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA DESTRNIK
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2021
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 135071 Mežnarija – Podstenje
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 17. 5. 2021
Več

OBČINA VOJNIK
ZAMENJAVA MOSTU ČEZ HUDINJO V VIŠNJI VASI NA JP 964081
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 4. 5. 2021
Več

OBČINA KRANJSKA GORA
Sanacija cest v Radovni
Datum objave: 14. 4. 221
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Sanacija plazu na LC 480061 IZLAKE PUŠAVE, ID 1170908
Datum objave: 13. 4. 2021
Rok za prijavo: 28. 4. 2021
Več

OBČINA DOMŽALE
Rekonstrukcija Slamnikarske ulice v Domžalah
Datum objave: 13. 4. 2021
Rok za prijavo: 29. 4. 2021, podaljšano do 3. 5. 2021
Več

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
»Dobava in namestitev urbane opreme, nakup e-koles ter vodne opreme za operacijo Naša Drava«
Datum objave: 13. 4. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021
Več

OBČINA RAČE-FRAM
Obnova 6 odsekov občinskih cest – 2021
Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za prijavo: 29. 4. 2021
Več

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
REKONSTRUKCIJA CESTE MIKLAVŽ DOBROVCE
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA SEVNICA
Ureditev ceste Blanca – Poklek
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021
Več

OBČINA METLIKA
Nadomestni most čez Sušico pri Grabrovcu
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA ŽELEZNIKI,
Kolesarska povezava Železniki – Selca
Datum objave: 8. 4. 2021
Rok za prijavo: 12. 5. 2021
Več

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
REKONSTRUKCIJA LC 440100 PEČKE SLOVENSKA BISTRICA VI. Faza
Datum objave: 8. 4. 2021
Rok za prijavo: 22. 4. 2021
Več

REKONSTRUKCIJA LC 440200 GLADOMES PODGRAD
Datum objave: 8. 4. 2021
Rok za prijavo: 22. 4. 2021
Več

REKONSTRUKCIJA LC 440030 OGLJENŠAK KALŠE, I. faza
Datum objave: 8. 4. 2021
Rok za prijavo: 22. 4. 2021
Več

REKONSTRUKCIJA LC 440672 VISOLE TINJE, I. faza
Datum objave: 8. 4. 2021
Rok za prijavo: 22. 4. 2021
Več

OBČINA BOVEC
Ureditev parkirišča v dolini Zadnjice in sanacija javne poti Trenta – Zadnjica JP 518341
Datum objave: 7. 4. 2021
Rok za prijavo: 22. 4. 2021
Več

OBČINA LAŠKO
UREDITEV LC 200030 IN POVRŠIN ZA PLOČNIK V NASELJU MARIJA GRADEC
Datum objave: 2. 4. 2021
Rok za prijavo: 28. 4. 2021
Več

OBČINA POSTOJNA
Gradnja infrastrukture Tržaške ceste, Stritarjeve ulice in Jenkove ulice – vzhod v Postojni
Datum objave: 2. 4. 2021
Rok za prijavo: 26. 4. 2021
Več

OBČINA ŠOŠTANJ
Sanacija plazu pod LC 410 161 pri meji s Šmartnim ob Paki
Sanacija plazu na JP 910 640, odcep Pusti grad v Šoštanju
Sanacija plazu na JP 910 193 pri domačiji Ferlin v Topolšici
Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021
Več

OBČINA APAČE
Modernizacija občinske ceste LC 104021 Apače – Lešane – Sp. Ščavnica
Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za prijavo: 21. 4. 2021
Več

OBČINA TREBNJE
Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev LC 425 052 odsek Trebnje – grad (most čez Temenico in železnico)
Datum objave: 31. 3. 2021
Rok za prijavo: 28. 4. 2021
Več

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Sanacija plazov Malenski Vrh
Datum objave: 31. 3. 2021
Rok za prijavo: 20. 4. 2021
Več

MESTNA OBČINA PTUJ
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami
Datum objave: 26. 3. 2021
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Izgradnja hodnika za pešce v vasi Zalog – 2. faza in obnova zunanje ureditve ob cerkvi Sv. Marije v Adergasu
Datum objave: 22. 3. 2021
Rok za prijavo: 23. 4. 2021
Več

OBČINA MUTA
Sanacija plazu (brežine) na LC 274 051 odcep transformator – SV. Jernej
Datum objave: 18. 3. 2021
Datum prijave: 29. 4. 2021
Več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.