Drevesa so pljuča mest. Pri rekonstrukcijah cest potrebujejo posebej skrbno obravnavo, da ostanejo nepoškodovana. Ravnanje z njimi določa standar SIST DIN 18920:2019. 

Ta standard velja za načrtovanje in izvedbo vseh vrst posegov, ki so namenjeni izgradnji, vzdrževanju, spremembi ali utrditvi gradbenih konstrukcij. Namenjen je zaščiti in ohranitvi obstoječih posameznih dreves in rastlinskih sestojev (nasadov), ki jih sestavljajo na primer drevesa, grmovnice, trave, zelnate trajnice. Zaščita obstoječih nasadov je pomembna zaradi dejstva, da se pri novih nasadih vse njihove najpomembnejše funkcije, na primer ekološka, podnebna, estetska, varovalna in druge, lahko vzpostavijo šele po večletnem obdobju.

Zaščita pinij pri gradnji krožišča v občini Izola

Prešernova cesta je ena glavnih mestnih cest v Izoli. Krasijo jo pinije, drevesa, ki veljajo za iglavce z najlepšo krošnjo. Izvajalec gradnje mora zato upoštevati posebne pogoje in navodila, da ne bo prišlo do poškodb pinij med izvajanjem del.

Navodila izvajalcu temeljijo na predpisanih standardih in priporočilih arborista

Izvajalec del se bo moral ravnati po navodilih objavljenih v javnem naročilu:

»Dela v bližini dreves (v razdalji obseg debel pomnožen s 4 oz. premer debel pomnožen z 12) se morajo izvajati po standardih SIST DIN 18920:2019, vsa drevesa in njihov rastni prostor morajo biti zaščiteni z neprehodno ograjo oz. lesenimi deskami, ki so nameščene tako, da se ne posega v drevesna tkiva in da se deske neposredno ne nalegajo na drevesna tkiva. Kjer bodo v območju drevesnih korenin izkopi, naj se le ti izvajajo tako, da ne pride do poškodb korenin, območje pa naj se zaščiti pred pripeko sonca in z rednim zalivanjem ohranja vlažno. Izkopi se sprva ne smejo izvajati strojno (z bagrom), saj pri tem lahko pride do poškodb koreninskega sistema. Kjer se rezanju korenin ne bo mogoče izogniti, je treba najprej korenine ročno ali z razpihovalcem odkopati, da se jih locira, se jih pod nadzorom arborista na terenu odreže in šele nato lahko nadaljuje s strojnim izkopom. Rezanje korenin je skrajni ukrep, ko ni več druge možnosti. Porezane korenine lahko statično oslabijo drevo.
Izberite stroje, ki bodo čim manjši. Vožnja po območju drevesnih korenin je prepovedana. V kolikor tega na posameznih lokacijah ne bo mogoče drugače izvesti, naj se tla predhodno zaščiti po navodilih iz standardov (geotekstil in nasutje peska ali sekancev ali vožnja po nameščenih ploščah).«

 

Pinije, ki jih bodo zaradi gradnje krožišča posekali, so ljubitelji dreves obdali z napisi “Hvala, pinija”. Foto: Mirjana Cerin
Kaj še zahtevajo na občini Izola?

»Razpihovanje zemlje z razpihovalcem (npr. kot je naprava Airspade ali enakovredna naprava), ročni odkop v območju drevesnih korenin, postavitev zaščitnih ograj za drevesa, postavitev povoznih poti v bližini dreves po SIS DIN standardih, zalivanje dreves oz. odkopanih območij drevesnih korenin, dobava in nameščanje plodne zračne zemlje, nameščanje zaščite drevesnih korenin pred soncem in izsušitvijo, arboristični nadzor, rahljanje zbitih tal (ročno ali z razpihovalcem).«

Viri: Uradni list RS, Primorske novice

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki