Gradnja in vzdrževanjeKolesarska infrastruktura

Ali podražitve ustavljajo tudi gradnjo kolesarskih povezav?

Ponudbe, ki presegajo sredstva naročnika, so v zadnjem času pogosto razlog, da na Direkciji RS za infrastrukturo in občinah ne sprejmejo odločitve o oddaji del. Zadnji tak primer je gradnja kolesarske povezave Bled – Bohinjska Bistrica.

Na Direkciji RS za infrastrukturo so sprejeli odločitev, da za gradnjo državne kolesarske povezave G2 Bled – Bohinjska Bistrica zavrnejo vse prispele ponudbe, ker presegajo naročnikova zagotovljena sredstva. Ponudniki Godina d.o.o. in JV Gorenjska gradbena družba d.d ter Strabag d.o.o., ki bi dela izvedli za dobrih 23.000.000 EUR oziroma 27.000.000 EUR, so se na odločitev lahko pritožili do 17. marca 2022.

V teku so še naslednji razpisi:

PZI novogradnje kolesarske brvi ob nadvozu (VA0083) nad AC A1 0038/0638 v km 0,112 ob regionalni cesti R3-686/1278 Tepanje – Žiče
Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
Izvedba gradnje KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE : Lenart-Benedikt
Označitev in ureditev kolesarskih povezav: Označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja (GKO)

Zapleti pri izboru izvajalca gradnje kolesarske povezave Celje – Žalec

Na Direkciji republike Slovenije za infrastrukturo so razveljavili prvotno odločitev iz 16. decembra lani, da bosta kolesarsko povezavo Celje – Žalec gradila VOC Celje d.o.o. kot vodilni partner in Kolektor CPG d.o.o. Zaradi neustrezne reference Kolektorja CPG d.o.o. so potopek vrnili v fazo analize ponudb.

Po ponovni analizi ponudb, je bila 15. februarja letos objavljena odločitev, da se posel odda družbi Adriaplan d.o.o., ki bo dela izvajala s partnerjem Petrič d.o.o..Povezavo bi zgradila za dobrih 3.200.000 EUR z DDV. Na odločitev je bil vložen revizijski zahtevek.

Občina Sevnica razveljavila postopek za izbor izvajalca za sistem izposoje e-koles

V Občini Sevnica so iskali izvajalca za vzpostavitev avtomatiziranega sistema javne izposoje električnih koles. Predvideli so 7 postaj s terminalom ali podobno opremo za označevanje postaje, 33 polnilnih priklopnih mest, 20 električnih koles, mesečno upravljanje in vzdrževanje programske opreme, vključno z mobilno aplikacijo sistema javne izposoje, spletno stranjo ter 24/7 podporo oziroma klicnim centrom za uporabnike. Postaje naj bi stale v Sevnici (3x), Boštanju (1x), Loki (1x), Bregu (1x) ter Blanci (1x). Vložen je bil zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega naročila.

Dobrih sedem milijonov evrov za gradnjo kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

Tudi na izbiro DRSI, da bo dela izvajal VOC Celje d.o.o. s partnerjem Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, je bil vložen revizijski postopek.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki