Gradnja in vzdrževanje

Od ponedeljka do ponedeljka: Javne objave za dela na državnih cestah

Foto: eposavje.com

Na DRSI iščejo inženirja za 42 sklopov infrastrukturnih projektov, izvajalca za zalivanje reg in razpok, sanacijo črne točke, ojačitve, modernizacije in preplastitve cest ter študijo hrupa.

Direkcija RS za infrastrukturo z razpisom za inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah

Na DRSI iščejo inženirja za 42 sklopov infrastrukturnih projektov. Predvideno trajanje projekta je 52 mesecev. Sklopi se nanašajo na gradnjo kolesarskih poti, sanacijo plazov, rekonstrukcije cest in mostove. V skladu z razpisom bo inženir dolžan svetovati naročniku v celotnem postopku (priprava, predaja, kontrola) realizacije projekta.

V skladu z razpisom bo inženir dolžan svetovati naročniku v celotnem postopku (priprava, predaja, kontrola) realizacije projekta. Med te aktivnosti sodijo predvsem vodenje, spremljanje, izvajanje, koordiniranje ter sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil ter pripraviti dokumenta za obveščanje javnosti in sodelovanje z javnostjo. Rok za prijavo je 28. julij 2021.

Sklopi, ki se nananšajo na kolesarsko infrastrukturo

Barjansko kolesarsko omrežje / 1.etapa Vrhnika-Horjul, 2. etapa – Horjul-Vrzdenec,   Barjansko kolesarsko omrežje/ 1.etapa Razori-Šujica, 2.etapa Šujica-Gaberje, 3.etapa Razori-Ljubljana, Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju,  Slovensko-goriške kolesarske poti / Perniško jezero-Lenart in Lenart-Radehova-Sv. Trojica, , Slovensko-goriške kolesarske poti/ odsek Lenart-Žice in Sv. Ana-Trate, Kolesarska povezava Karteljevo – Ločna.

Drugo

Sanacija plazov Grad I, II in III, G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu, Bresternica – Jurij, Glavna cesta G1-1 med Miklavžem in Ptujem, Sanacija usadov Govejk, Odstranitev predorske odprtine »Klavže«, reditev ceste skozi Breg pri Borovnici, Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici, Protihrupni ukrepi na državnih cestah-Sanacija zaradi hrupa Bevško-Trbovlje, Rekonstrukcija ceste pri Horjulu, Most čez Krko v Podbočju, Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi, Sanacija plazu Lopaca,  Sanacija plazu Žegar, Rekonstrukcija mostu čez kanal (PT0160), Nadvoz preko železnice pri Ravbarkomandi, Rekonstrukcija mostu Motnišnica pri Ločici, Most čez Savinjo (CE0010) in podvoz v Šempetru, Most čez Kamenico pri Božakovem, Most čez Ročico v Žerjavci, Most čez potok pri Dornavi,  Rekonstrukcija dveh prepustov in križišča Gaberšek, Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih, Sanacija plazu Prevorska vas,  Most čez Črnovo pri Jurgovem, Most preko Kamniške Bele pri Kamniški Bistrici, Sanacija plazu Košnica, Nadvoz preko železnice pri Dornberku,  Prepust čez potok Kozarice v Vodružu, Most čez Nevljico v Vrhpolju, Nadhod za pešce v Žalcu, Most čez Kolarico pri Šmiklavžu, Most čez Pogorelco pri Šmartnem.

Nekateri drugi razpisi v obdobju od 14. do 21. junija 2021

Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Datum objave: 21. 6. 2021
Rok za prijavo: 23. 7. 2021

Sanacija Plazu “Žička kartuzija” na cesti R3-686/1279 Žiče Dramlje od km 7,205 do km 7.315
Datum objave: 3. 6. 2021, popravek 18.6.2021
Rok za prijavo: 27. 7. 2021

Zalivanje reg in razpok na državnih cestah v RS v letu 2021
Datum objave: 18. 6. 2021
Rok za prijavo: 8. 7. 2021

A-127/21; Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče Brezovica od km 0,900 do km 2,900
Datum objave: 16. 6. 2021
Rok za prijavo: 14. 7. 2021

D-74/21; Preplastitev R3-711/9017, Rače-Šikole na stacionaži od 4485 m do 5608 m
Datum objave: 15. 6. 2021
Rok za prijavo: 6. 7. 2021

Ureditev odseka»črne točke«Slivnica-Slov.Bistrica,na državni cesti R2-430,odsek 0274 Slivnica-Slov.Bistrica, od km 0,802 do km 1,187 (pri pokopališču)
Datum objave: 14. 6. 2021
Rok za prijavo: 6. 7. 2021

Ojačitev regionalne ceste R1-225/1359 Duplica-Kamnik od km 1,850 do km 3,250.
Datum objave: 14. 6. 2021
Rok za prijavo: 6. 7. 2021

D-68/21; Študija hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih PHO ob pomembnih c. v upravljanju DRSI na območju Ljubljane z okolico
Datum objave: 14. 6. 2021
Rok za prijavo: 6. 7. 2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki