Kolesarska infrastruktura

Občina Ivančna Gorica uspešna – s sredstvi EU do konca leta 9 kilometrov novih kolesarskih povezav

Foto: Občina Ivančna Gorica

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj regij Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša dobra 2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 1 milijon evrov.

Pot do sredstev EU je bila dolga. Pogoj za pridobitev je bila Celostna prometna strategija občine, ki so jo na občini izdelali že leta 2017. Med izdelavo le te so potekali številni sestanki in delavnice z društvi, zvezami in drugimi deležniki, na katerih so določili štiri kolesarske krake: Muljava – Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Stična, Višnja Gora – Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični – Ivančna Gorica.

Kratki roki in zahtevno pridobivanje zemljišč

Dve povezavi sta za prijavo odpadli, ker občina ni imela na razpolago dovolj finančnih sredstev, hkrati pa je bil tudi časovni rok za oddajo prijave zelo kratek. Po besedah Janeza Radoša, vodje oddelka za upravljanje infrastrukture v Občini Ivančna Gorica, so se zato odločili, da bodo prijavili povezavi, za kateri je bilo najbolj realno, da jim bo uspelo do roka pripraviti projektno dokumentacijo in urediti zemljišča. »Povezavo proti Šentvidu pri Stični smo izločili, ker nimamo v tem delu nobenih vzporednih poti, ki bi nam bile v pomoč, potrebno bi bilo na novo odkupovati zemljišča, za vse to pa zaradi kratkih rokov, ni bilo časa. Tudi del proti Višnji Gori bi bil prezahteven za izvedbo v tako kratkem obdobju. Pogoj za pridobitev sredstev je bila popolna vloga, to pomeni pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo in pridobljena pravica graditi na vseh potrebnih zemljiščih. »Pa še en pogoj moram omeniti«, razlaga Janez Radoš, »to je, da je lahko kolesarska povezava le za 20 odstotkov daljša od najkrajše možne poti iz točke A v točko B. Se pravi, da kakšni obvozi niso prišli v poštev.« Po razmisleku so se zato odločili, da prijavijo kraka Muljava – Ivančna Gorica in Ivančna Gorica – Stična.

Vlogo so oddali julija lani, z dopolnitvami v septembru in oktobru. Rok za porabo sredstev je do 31. decembra 2021, zato so ob koncu lanskega leta tudi že objavili razpis za izvajalca del. Po besedah Radoša računajo, da bodo maja že začeli dela in bo projekt do konca leta zaključen.

Občina Ivančna Gorica bo v okviru projekta uredila 9,2 kilometra kolesarskih povezav – od tega bo 4,2 kilometra kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini, ki je ločena od površin za ostale prometne načine, 5 kilometrov pa po javnih cestah. Trasa bo potekala od Samostana Stična, mimo šolskega centra, preko Ivančne Gorice in Mleščevega, do Jurčičeve domačije na Muljavi.

 

Druga faza pa bo povezala Ivančno Gorico s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro. Ta povezava je še v fazi idejnih projektov in se bo izvajala v naslednjih letih. Po besedah župana Dušana Strnada je gradnja kolesarskih povezav izjemno zahteven projekt, saj poleg zagotovitve sredstev v proračunu, največji zalogaj predstavlja pridobitev zemljišč, ki so potrebna za gradnjo.

Viri:
http://namuljavi.si/jurciceva-domacija/
http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7843

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki