V teh dneh se lahko zgodi, da boste na glavnih in regionalnih cestah ali avtocestah obstali za posebnim vozilom, ki ga zaradi počasne vožnje varujejo cestne službe. Za volanom terenskega vozila s posebno prikolico, imenovano deflektometer s padajočo utežjo, ki je v lasti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), sedi Damjan Želodec, magister prometnega inženirstva, iz družbe DRI upravljanje investicij (DRI), ki z računalnikom upravlja napravo za merjenje nosilnosti voziščnih konstrukcij.

Kot smo že velikokrat zapisali na našem portalu in kot poudarjajo številni strokovnjaki, so kakovostni podatki ključni za upravljanje s cestami. Prav zato v DRI za naročnika – DRSI in Dars – izvajajo meritve nosilnosti voziščnih konstrukcij na celotnem cestnem omrežju, da bi ugotovili podajnost voziščne konstrukcije pod določeno obremenitvijo, meritve pa so tudi vhodni podatek za izračun njene preostale življenjske dobe.

Izvajanje meritev na asfaltnih in betonskih voziščih

Z meritvami pridobimo podatke, ki so nepogrešljivi pri gospodarjenju z vozišči in določitvi mest z zmanjšano nosilnostjo voziščne konstrukcije in na osnovi katerih se lažje določajo nadaljnji ukrepi, kot so lokalne sanacije, preplastitve, rekonstrukcije ipd. Meritve nosilnosti, skupaj z oceno stanja vozišč, so tudi osnova za določitev odsekov, na katerih se zaradi slabe nosilnosti in poškodovanosti vozišča omeji promet med odjugo. Izvajajo se lahko tudi na betonskih voziščih, pri čemer ugotavljamo učinkovitost prenosa obremenitev med posameznimi betonskimi ploščami in podajnost ter odkrivamo votla mesta pod njimi.

Meritve se izvajajo z deflektometrom s padajočo utežjo (FWD – Falling Weight Deflectometer).
Mrežne meritve za DRSI in projektne za DARS

Po besedah Damjana Želodca na državnih cestah, torej tistih, s katerimi upravlja DRSI, izvajajo mrežne meritve v štiriletnih ciklih z namenom spremljanja stanja celotnega omrežja državnih cest skozi njegovo življenjsko dobo. To v praksi pomeni, da se vlečno vozilo s prikolico ustavi na vsakih sto ali dvesto metrov. Operater v kabini vozila s pomočjo prenosnega računalnika in posebnega programa za upravljanje z merilno prikolico spusti obremenilno ploščo na površino vozišča v desni kolesnici. Izvedejo se trije udarci, naprava zabeleži podajnost (defleksijo) pri vsakem od njih, kot merodajen podatek pa se vedno upošteva tretji, zadnji udarec.

V nasprotju z mrežnim načinom se na posameznih odsekih lahko izvaja projektni način meritev, pri katerem si merilne točke sledijo na razdalji od deset do petdeset metrov. Ta metoda poda zanesljive podatke o nosilnosti določenega cestnega odseka, ki jih projektant potrebuje pri projektiranju obnove.

Na avtocestnem omrežju, ki ga upravlja DARS, se izvaja samo projektni način meritev, in sicer pred načrtovanjem večjih obnov vozišč. S tem se bistveno zmanjšajo tveganja, ki bi se zaradi nepredvidljivosti obstoječega stanja lahko pojavila med izvedbo del.

Damjan Želodec, mag. inž. prom., iz družbe DRI se je pri proizvajalcu merilne opreme usposobil za upravljanje merilne naprave in zajem podatkov.

DRI po pogodbi z DRSI letno izvede meritve na približno 1500 kilometrih državnih cest, točneje na 7500 merilnih točkah. Praviloma se pripravi seznam odsekov glede na kategorizacijo državnih cest. Ta se začne z glavnimi cestami prvega reda in zaključi z regionalnimi turističnimi cestami. En merilni cikel (celotno omrežje državnih cest) se zaključi v štirih letih. Meritve izvajajo tudi za DARS, ki na izbranih odsekih avtocest preverja nosilnost voziščne konstrukcije pred njeno obnovo.

Poleti vozila ne bo na cestah

Meritve moramo izvajati v razmerah, ko so temperaturni vplivi na asfalt čim manjši; praviloma v spomladanskem in jesenskem času.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki