Katera dela je že oddala Direkcija RS za infrastrukturo?

Foto: Pixaby

Iz Uradnega lista RS povzemamo informacije o odločitvah o izboru izvajalcev za dela na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.

A-11/21; Nadomestna gradnja mostu (PT0169) čez Grajeno pri Ptuju na cesti R3-710/1292 v km  22,355
Datum objave: 14. 4. 2021
Izvajalec: IPI d.o.o.
Vrednost: 582.828,57 EUR z DDV

PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0133) čez Sočo v Mostu na Soči na R3-603/1041 v km 0,130
Datum objave: 13. 4. 2021
Izvajalec: SPIT d.o.o.
Vrednost: 107.154,67 EUR z DDV

D-029/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica
Datum objave: 13. 4. 2021
Izvajalec: GP KRK d.d. in CBE, d.o.o.
Vrednost: 318.090,02 EUR z DDV

Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.
Datum objave: 13. 4. 2021
Izvajalec: VOC CELJE d.o.o.
Vrednost: 382.845, 92 EUR z DDV

Prometno – tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta – Bovec
Datum objave: 12. 4. 2021
Izvajalec: ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Vrednost: 92.205,85 EUR brez DDV

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava – Rogoznica od km 4,690 do km 4,740
Datum objave: 12. 4. 2021
Izvajalec: POMGRAD – CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
Vrednost: 79.832,50 EUR z DDV

Ureditev državne ceste G2-108/1181 Šentjakob Ribče, ob naselju Senožeti
Datum objave: 12. 4. 2021
Izvajalec: AJM OKNA-VRATA-SENČILA podjetje za proizvodnjo stavbnega pohištva, storitve, trgovino in zunanjo trgovino d.o.o.
Vrednost: 253.572,03 EUR brez DDV

Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje – Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m Datum objave: 12. 4. 2021
Izvajalec: VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Vrednost: 367.813,87 EUR brez DDV

Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob Ribče, v km 3,670
Datum objave: 9. 4. 2021
Izvajalec: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Vrednost: 716.101,78 EUR z DDV

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240
Datum objave: 8. 4. 2021
Izvajalec: KPL d.d.
Vrednost: 1.939.806,76 EUR z DDV

Sanacija plazu »Andraž« na cesti R3-694/1268 Velenje Polzela Dobrteša vas od km 6,910 do km 7,085
Datum objave: 8. 4. 2021
Izvajalec: AGM Nemec d.o.o.
Vrednost: 357.173,47 EUR z DDV

A-40/21; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja Lokve od km 4.540 do km 7.100
Datum objave: 8. 4. 2021
Izvajalec: Kolektor CPG d.o.o.
Vrednost: 936.648,57 EUR z DDV

Pasivna protihrupna zaščita za stavbe Vodenska cesta 42 48 ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje
Datum objave: 8. 4. 2021
Izvajalec: AJM okna-vrata-senčila d.o.o.
Vrednost: 200.358,44 EUR z DDV

Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
Datum objave: 7. 4. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Vrednost: 1. 009.295,00 EUR z DDV

Ureditev odvodnjavanja na cesti G1-11/1062 Koper – Dragonja od km 11.990 do km 12.980
Datum objave: 7. 4. 2021
Izvajalec: GRAFIST, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Vrednost: 84.986,04 EUR brez DDV

A-115/20; PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 7+970 do km 10+300
Datum objave: 6. 4. 2021
Izvajalec: TEHNIČNI BIRO d.o.o.
Vrednost: 129.187,02 EUR z DDV

A-27/21; Rekonstr.c.R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej,od km 3.000-3.550,od km 4.100-4.900 in ured.enostr.hodnika za pešce od km 2.562-3.000,od km 3.550-4.100
Datum objave: 6. 4. 2021
Izvajalec: STRABAG d.o.o.
Vrednost: 1. 964.261,32 EUR z DDV

A-36/21; Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) 2.Faza – 2.etapa (3)
Datum objave: 6. 4. 2021
Izvajalec: KOLEKTOR CPG d.o.o
Vrednost: 2. 558.006,98 EUR
Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il. Bistrica-Jelšane, od km 4.305 do km 5.235, dolžina 930 m
Datum objave: 6. 4. 2021
Izvajalec: GP KRK d.d.in CBE, d.o.o.
Vrednost:505.249,46 EUR z DDV.

Ureditev območja državne ceste v naselju Laško – rekonstrukcija dveh križišč
Datum objave: 2. 4. 2021
Izvajalec: VOC Celje d.o.o.
Vrednost: 761.978,67 EUR z DDV

Gradnja mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici CE5052 na R2-423/1281 v km 2,067
Datum objave: 1. 4. 2021
Izvajalec: GAAL gradnje d.o.o.
Vrednost: 241.380,71 EUR z DDV

Izdelava PZI: Rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Idrija – Godovič od km 5,000 do km 5,500
Datum objave: 1. 4. 2021
Izvajalec: AC&P inženirski biro, podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave, d.o.o
Vrednost: 48.216,84 EUR z DDV

Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4.060 do km 4.280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0.060 do km 0.125 (odsek 4)
Datum objave: 1. 4. 2021
Izvajalec: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Vrednost: 325.902,13 EUR z DDV

Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100
Datum objave: 31. 3. 2021
Izvajalec: GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj in GAAL gradnje d.o.o., Sela 1, SI-3254 Podčetrtek
Vrednost: 2.412.184,70 EUR z DDV

Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
Datum objave: 31. 3. 2021
Izvajalec: POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Vrednost: 2.370.845,67 EUR z DDV

Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550
Datum objave: 31. 3. 2021
Izvajalec: MARKOMARK NIVAL graditeljstvo d.o.o., KUSTER INVEST, gradbeništvo, storitve in trgovina d.o.o.
Vrednost: 335.164,04 EUR z DDV

Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik od km 0.000 do km 1.350
Datum objave: 26. 3. 2021
Izvajalec: CGP d.d.
Vrednost: 460.460,85 z DDV

Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na cesti RT-912/3105 Novaki-Cerkno od km 4,750 do km 4,880
Datum objave: 26. 3. 2021
Izvajalec: Kolektor CPG d.o.o.
Vrednost: 527.215,05 EUR z DDV

Prometno – tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta – Bovec
Datum objave: 26. 3. 2021
Izvajalec: ASIST d.o.o.
Vrednost: 112.491,14 EUR z DDV

Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin (5.odsek)
Datum objave: 25. 3. 2021
Izvajalca: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, d.o.o., ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija
Vrednost: 1.193.935,63 EUR z DDV

Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev
Datum objave: 25. 3. 2021
Izvajalec: CESTEL cestni inženiring d.o.o.
Vrednost: 1.823.104,00 EUR brez DDV

A-119/20; Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: OMEGA CONSULT, d.o.o.
Vrednost: 339.955,44 EUR z DDV

A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
Izvajalec: DRI upravljanej investicij, d.o.o.
Vrednost: 345.803,39 EUR z DDV

D-023/21; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2021
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: VIANOVA SLOVENIJA d.o.o.
Vrednost: 603.152,22 EUR

D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: VOC CELJE, d.o.o.
Vrednost: 254.855,62 EUR z DDV

D-128/20; Ureditev odvodnjavanja na cesti G1-11/1062 Koper – Dragonja od km 11.990 do km 12.980
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: Grafist d.o.o.
Vrednost:103.682,97 EUR z DDV

D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje – Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: VOC CELJE d.o.o.
Vrednost: 448.732,92 EUR z DDV

A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo – Hrastnik)Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: AGM NEMEC d.o.o.
Vrednost: 969.680,70 EUR z DDV

Izvedbeni načrt za zaščito ceste pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič od km 4.860 do km 8.000
Datum objave: 22. 3. 2021
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart – Trate
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec: PROJEKTIVA NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Vrednost: 87.100,00 EUR brez DDV

Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
Datum objave: 22. 3. 2021
Izvajalec:: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vrednost: 315.897,00 EUR brez DDV

Strokovne podlage za izdelavo študije variant: Novogradnja izvennivojskega križanja “Hotunje” z železniško progo
Datum objave: 22. 3. 2021
Vrednost: 267.500,00 EUR
Izvajalec: LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.

Ureditev krožnega križišča na stičišču cest R1-201/0202, R1-201/0203 in R1-206/1027 v naselju Kranjska Gora
Izvajalec: MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o.
Vrednost: 297.011,82 EUR brez DDV
Datum objave: 18. 3. 2021

Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji
CESTEL cestni inženiring d.o.o.
Vrednost: 998.326,00 EUR z DDV
Datum objave: 17. 3. 2021

Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
Vrednost: 71.294,40 EUR brez DDV
Datum objave: 15. 3. 2021

Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest – WAC z gostovanjem
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Datum objave: 10. 3. 2021

Modernizacija državne ceste R1-210 odsek 1106 Sp. Jezersko – Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor Kranj od km 0.000 do km 0.700
Izvajalca: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. in GARNOL, d.o.o.
Vrednost: 1.783.935,17 EUR brez DDV
Datum objave: 9. 3. 2021

Ureditev krožnega križišča Soteska
Izvajalec: TEGAR storitve in trgovina, d.o.o.
Vrednost: 396.798,19 EUR brez DDV
Datum objave: 8. 3. 2021

Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
Izvajalec: ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d.
Vrednost: 896.456,29 EUR brez DDV
Datum objave: 8. 3. 2021

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo podvoza in priključne ceste na območju železniškega postajališča Vnanje Gorice
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.730.824,82 EUR
Izvajalec: GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Datum sklenitve pogodbe: 17. 2. 2021
Trajanje pogodbe: 18. mesecev

Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575
Izvajalec: CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Pogodbena vrednost:         827.281,72 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe: 19.02.2021
Trajanje pogodbe:              12 mesecev.

Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
Vrednost naročila:  1.156.539,30 EUR
Izvajalec: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.