Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje rok za oddajo vlog v okviru inštrumenta Dogovor za razvoj regij na prednostni  naložbi Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. V okviru te prednostne naložbe sta upravičena namena Gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti in Ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti.

Trenutno je v veljavne dogovore vključenih 66 predlogov projektov, dva projekta sta že zaključena, en projekt je bil potrjen poleti 2020. Vsebinsko usklajeni projekti, ki bodo do omenjenega roka izkazovali visoko stopnjo pripravljenosti, zaključeno projektno dokumentacijo in potrjeno investicijsko dokumentacijo, bodo imeli po roku možnost dopolnjevati vloge z dokazili, na katera nosilci projekta nimajo vpliva (postopki dedovanja, razlastitev, fazna gradnja…) Za te izjeme mora biti pred rokom izkazana aktivnost, oddaja formalne vloge, za pridobitev dokazila.

Ministrstvo za infrastrukturo vsak dan prejme v pregled večje število vlog za neposredno potrditev operacije. Veliko nosilcev predlogov projektov ima že izdelano projektno dokumentacijo, pridobljena pozitivna mnenja, pridobljenih je že večina zemljišč, potrjuje se investicijska dokumentacija za projekt, vendar večina vlog še ni popolnih. Ministrstvo za infrastrukturo želi potrditev čim večjega števila projektov, zato je predlagalo podaljšanje roka za oddajo vlog do 31.1.2021.

30. november 2020 je zadnji rok, da Razvojni sveti regij na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredujejo predloge bistvenih sprememb predlogov projektov ali vključitev novih projektov v Dogovor za razvoj regij.

31. januar 2021 je zadnji rok za oddajo vlog za Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti v okviru inštrumenta Dogovor za razvoj regij

Vir:

https://www.gov.si/teme/spodbujanje-regionalnega-razvoja/

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-obspletna-kontaktna-tocka-za-pn-4-4-gradnja-regionalnih-kolesarskih-povezav-v-okviru-drrjava/

Prihajajoči dogodki