Najnovejši dogodki dogodki

Uporaba posipnih materialov v zimski službi

Zoom

Pravilna uporaba posipnih materialov je bistvena za zagotavljanje prometne varnosti, hkrati pa lahko z dobrim znanjem o posipnih materialih in njihovem delovanju, zmanjšamo porabo soli in s tem stroške zimske službe. Kaj boste

180EUR

Kolesarske površine v praksi

M hotel Ljubljana Derčeva ulica 4, Ljubljana

Kolesarske površine se projektirajo na osnovi Pravilnika o kolesarskih površinah, Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah, v pomoč so tudi Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih. Kakšne so

235EUR