Aktualne javne objave Direkcije RS za infrastrukturo

Pripravili smo pregled aktualnih objav Direkcije RS za infrastrukturo in nekaterih odločitev.

Informacija je zgolj informativna. Podrobnejše informacije si lahko ogledate s klikom na POVEZAVO

Najnovejše objave:

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Žihlava – Rogoznica
Rok prijave: 18. .3. 2021

Ojačitev vozišča na cesti Bosljiva Loka – Osilnica od km 0.050 do km 0.850 in od km 1.400 do km 4.700
Rok prijave: 26. 3. 2021

PZI: PZI za protihrupne ograje predvidene v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP sklop »A« DRSI
Rok prijave: 19. 3. 2021

Ureditev regionalne ceste GORENJA VAS LJUBLJANICA skozi Lučine
Rok prijave: 24. 3. 2021

Izdelava IZP in PZI ureditve Ruta-Maribor (Kor. most)

Rok prijave: 26. 2. 2021

Rekonstrukcija Murska Sobota – Gederovci (Rankovci)

Rok prijave: 26. 2. 2021

Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka

Rok prijave: 26. 2. 2021

Geološko geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor Šentilj d.m.

Rok prijave: 1. 3. 2021

Prometno – tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na Trenta – Bovec

Rok prijave: 2. 3. 2021

Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti Petrovci-Kuzma od km 14,400 do km 14,900

Rok prijave: 3. 3. 2021

ODLOČITVE O IZBIRI

Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.730.824,82 EUR
Izvajalec: GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Datum sklenitve pogodbe: 17. 2. 2021
Trajanje pogodbe: 18. mesecev

Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575
Izvajalec: CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Pogodbena vrednost:         827.281,72 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe: 19.02.2021
Trajanje pogodbe:              12 mesecev.

Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
Vrednost naročila:  1.156.539,30 EUR
Izvajalec: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi

Rok prijave: 3. 3. 2021

Modernizacija ceste BREZOVICA-KANIŽARICA od km 2.000 do km 3.650

Rok prijave: 3. 3. 2021

Rekonstrukcija Dobruška vas-Šentjernej in ured.enostr.hodnika za pešce

Rok prijave: 3. 3. 2021

Rekonstrukcija regionalne ceste Trbonje-Vuhred in izgradnja hodnika za pešče v naselj.Sv.Vid

Rok prijave: 3. 3. 2021

Rekonstrukcija državne ceste Poljčane – Podplat v dolžini 400 m pri kamnolomu Poljčane

Rok prijave: 5. 3. 2021

Izgradnja novega prepusta na cesti Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo 

Rok prijave: 5. 3. 2021

Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti Bistrica-Jelšane, dolžina 930 m

Rok prijave: 5. 3. 2021

Postavitev dodatnih elementov za vodenje in usmerjanje motoristov skozi krivine na Kočevje – Stari Log – Dvor

Rok prijave: 5. 3. 2021

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge št. 50 na odseku Ljubljana Brezovica s TSI in nacionalnimi predpisi

Rok prijave: 5. 3. 2021

Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2021

Rok prijave: 9. 3. 2021

Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev

Rok prijave: 10. 3. 2021

PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju

Rok prijave: 10. 3. 2021

PZI Obnova regionalne ceste, Ruska cesta (Erika-Vršič)

Rok prijave: 10. 3. 2021

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Rok prijave: 10. 3. 2021

Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana

Rok prijave: 11. 3. 2021

Izdelava reciklaže in sanacija vozišča, odsek 1338 Zavratec-Smednik

Rok prijave: 11. 3. 2021

Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2021-2026

Rok prijave: 12. 3. 2021

Rekonstrukcija državne ceste Cerknica Bloška Polica

Rok prijave: 18. 3. 2021

Inženirske storitve pri novogradnji kolesarske povezave Bled Bohinjska Bistrica

Rok prijave: 18.3.2021

Ureditev Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo – Hajdina (Slovenska Bistrica-Hajdina)

Rok prijave: 18. 3. 2021

Prestavitev Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) 2.Faza – 2.etapa (3)

Rok prijave: 18. 3. 2021

Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi

Rok prijave: 18. .3. 2021

Modernizacija ceste Predmeja Lokve od km 4.540 do km 7.100

Rok prijave: 19. 3. 2021

Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce Bled Žirovnica, Žirovnica Slovenski Javornik in Slovenski Javornik Jesenice

Rok prijave: 22. 3. 2021

Rekonstrukcija regionalne ceste Dole-Ponikva-Loče, 3. In 4. Faza

Rok prijave: 24.3.2021

Ureditev daljinske kolesarske povezave Brezovica-Vrhnika

Rok prijave: 24. 3. 2021

Ureditev območja državne ceste v naselju Laško – rekonstrukcija dveh križišč

Rok prijave: 24. 3. 2021

Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici

Rok prijave: 26. 3. 2021

Več informacij na POVEZAVI

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.